Helyes blog
Hírek, érdekességek, helyesírási kérdések

Az olvasás hogyanja

Érdekességek
2016. június 15. 14:50 | KR

Olvasni megtanulni nem triviális. De vajon mitől olyan speciális folyamat ez?

Az olvasás speciális és komplex folyamat, egy dekódolási készség, amelynek segítségével képesek vagyunk a leírt szavakat átalakítani kiejtett szavakká.

Komplexitása abban rejlik, hogy vizuális transzformációval (átalakítással) és ennek megfejtésével történik az információ feldolgozása, tehát az agyunknak nemcsak a beszédkor használt részét aktivizáljuk, hanem a vizuális ingerek feldolgozásáért felelős részét is, az agynak olvasáskor így nagyobb része dolgozik.

Hogy az agy mely területei aktiválódnak inkább, azt az olvasás típusa határozza meg, amely lehet néma olvasás vagy hangos olvasás. A néma olvasásnál a vizuális feldolgozó terület, míg a hangosnál a beszédfeldolgozó része aktiválódik inkább a bal agyféltekének.

Az olvasás a dekódolásból és a nyelvi megértéséből áll. A dekódoláskor a vizuálisan érkezett ingert, betűsorokat fejtjük meg, feleltetjük meg a beszédhangokkal, és felbontjuk a szavakat az alfabetikus elv ismerete és a lexikai tudás alapján. A nyelvi megértéskor a szavak morfológiai struktúrájának (tő és toldalékok) felismerése és a jelentés azonosítása történik. Minél gyakorlottabbak vagyunk, annál gyorsabban bekövetkezik a szavak azonosítása. A szövegkörnyezet szintén hat az egész olvasási folyamatra. A jelentés szerepe meghatározó, hiszen szavakban ugyanannak a betűnek a felismerése sokkal biztosabb, mint külön a szótól.

Az olvasás minőségét a cél, az ismert és az új információk aránya, a szöveg sorrendi kötöttsége, a kontextus, a szövegkép és az olvasás módja határozza meg. A beszédkészség, az íráskészség, a mentális lexikon, a grammatika, a szintaktikai szabályok ismerete, alkalmazási készsége és aktiválhatósága pedig befolyásolja az olvasást. Az íráskészséggel kapcsolatos befolyásoló tényezők az agyfélteke-dominancia (jobb vagy bal), az irányfelismerés, a ritmusészlelés és a megfelelő memóriaműködés.

Ahhoz továbbá, hogy egy gyermek megértsen egy szöveget, képesnek kell lennie következtetéseket levonni, a szövegszerkezetet felismerni és a saját megértési folyamatát ellenőrizni.

Irodalom: Gósy M. 2005. Pszicholingvisztika. Budapest, Osiris Kiadó.

A kép forrása: hellowork.hu.

Címkék: olvasás
Hozzászólások betöltése...