Helyes blog
Hírek, érdekességek, helyesírási kérdések

Eszközleírás: Helyes-e így?

A portálról
2013. november 15. 11:00 | KR

Hogyan és miért így működik a Helyes-e így? eszköz? Jöjjön egy rövid használati áttekintés!

A Helyes-e így? eszközünk minden bizonnyal az egyik legcsábítóbb eszköz. Már a neve is azt az érzést kelti bennünk, hogy itt biztosan megoldást találunk minden problémára. Ahogy azonban a többi eszközünk, ez is csak bizonyos, célzott kérdésekre ad választ, néhányra azonban nem. Röviden leírjuk, hogy melyek is ezek, remélve, hogy ezzel segítjük a portál hatékonyabb használatát.

A Helyes-e így? oldalon gyakorlatilag szabadszöveges keresés lehetséges. Ez azt jelenti, hogy majdhogynem bármilyen alakra – csak szóra, szerkezetre és mondatra nem – rákereshetünk, ahol a szó kiejtése és az íráskép között különbség van, és az nem egyértelmű.

Igaz az, hogy bármilyen szót beírhatunk, az azonban sajnos nem, hogy mindenre garantáltan jó választ kapunk.

A tulajdonnevek helyesírásával kapcsolatban a Névkeresőt érdemes használni, azonban a tulajdonnévvel alkotott kifejezések (Parkinson-kór, Opel gépkocsi) száma ott is korlátozott.

A másik probléma, amely sokszor előkerül a használatkor, hogy a Helyes-e így? más választ ad egy külön- vagy egybeírással kapcsolatos kérdésre, mint a Külön vagy egybe? eszköz – helytelen választ. Ennek az az oka, hogy a két eszköz technológiája eltér: a Helyes-e így? ellenőrzi a szóalakot, és ha az összetételi tagok külön-külön helyesen vannak leírva, megfelelőnek veszi az „összetételt”, akkor is, ha az a különírás-egybeírás szabályainak nem tesz eleget. Ez fordítva is így van, azaz ha a helyesen egybeírt kifejezést külön-külön tagonként írjuk be, azokat szavanként elemzi és fogadja el, nem összetételként vagy szerkezetként.

Ez zavaró lehet, ezért dolgozunk már az eltérő javaslatok kiszűrésén. Ha azonban külön- vagy egybeírással kapcsolatos kérdése van, a Külön vagy egybe? eszközt érdemes használni – a Helyes-e így? eszközzel kapott, összetételekre vonatkozó válaszok és javaslatok nem megbízhatók.

A javasolt alakok számbavétele előtt azt kell tudni, hogy ezeket elemzőprogramok adják ki automatikusan, bizonyos hasonlóság alapján. A jó megoldás legtöbbször szerepel köztük, de sajnos értelmetlennek tűnő szóalakokat is javasol (*kőcsodás, *helyősíres). Ezeknek a minimalizálásán szintén dolgozunk.

Hozzászólások betöltése...