Helyes blog
Hírek, érdekességek, helyesírási kérdések

Hányadán is állunk? Eddigi verzióink

A portálról
2013. október 9. 9:00 | LZS

Debütálásunk óta a verziók száma csak nő, az oldal folyamatos fejlődésen megy keresztül.

A helyesírás.mta.hu tartalmát folyamatosan fejlesztjük: egyrészt folyamatosan javítjuk az Önöktől kapott visszajelzések, valamint belső tesztjeink alapján felmerült hibákat, másrészt megvalósítjuk tervezett újításainkat, fejlesztéseinket.

Az elkészült javításokat, fejlesztéseket egy-egy csomagban, időszakonként tesszük közzé, ezeket hívjuk verziónak. Minden verzióhoz tartozik egy verziószám és egy közzétételi dátum; az aktuális verzió számát és dátumát megtekintheti a jobb alsó sarokban. A blogon folyamatosan tudósítunk a jövőbeni verziók megjelenéséről és tartalmukról.

A helyesírás.mta.hu hivatalos indulása, 2013. április 30-a óta jelen poszt elkészültéig már 8-szor tettünk közzé újabb verziót számos hibajavítással és fejlesztéssel. Az alábbiakban összefoglaljuk az indulás (1.0 verzió) óta kijött verziókban megjelent újdonságokat.

v1.0.1, 2013-05-02:

 • Külön vagy egybe? eszköz:
  • új kifejezés: adó-visszatérítés;
  • 14-féle, háromféleképpen típusú bemenetekre vonatkozó szabály javítása;
 • Helyes-e így? eszköz:
  • néhány, eddig hibásan elfogadott helytelen alak javítása (a csillaggal jelölt alakok helytelenek: *ventillátor, *szabadvers, *Churchil-el, *Churchillel).

v1.0.2., 2013-05-06:

 • Külön vagy egybe? eszköz:
  • légy szíves inputra jó megoldás;
  • egyedi magyarázatok a szabadnap vs. szabad nap, könyvalak vs. könyv alak bemenetekhez;
  • „a fordított 2. mozgószabály” javítása történelem-házifeladat, verseny-vitorláshajó (AkH. 139. b);
 • Helyes-e így? eszköz:
  • három új paronimapár (elem vs. ellem, kör vs. kőr, mellet vs. mellett);
  • javítások: *brossúrabrosúra, *bulldogbuldog, *cipzárcippzár stb. (20 új szó);
  • javított szóalakok: szerviz, barikád, Marxszal;
 • Dátumok eszköz:
  • új dátumforma: 2013 óta;
  • javított gépelési hibák;
 • Weboldal módosítása:
  • „Kövessen minket a Facebookon” menüpont.

v1.0.3, 2013-05-10:

 • Külön vagy egybe? eszköz:
  • a számnévi előtagú összetételek, szerkezetek szabálya az -nként és az -ú/-ű képzőket is ismeri (kétnaponként, de: tizenkét naponként, háromfejű, de: tizenkét fejű);
  • csak három szóból álló bemenetet fogad el, ennél több szóból álló bemenetre csak akkor ad megoldást, ha az szerepel a kivételszótárban, egyúttal kéri a felhasználót, hogy próbálja meg 2-3 szóba írni a kérdéses alakot;
  • a magyarázatok egyértelműsítése: „x szabályt alkalmaztunk az alábbi sorrendben”;
  • a főnév + -ú/-ű képzős főnévből képzett melléknév + főnév típusú bemenetekre a megoldás az egybeírás: virágdíszítésű ruha, emberszabású majom;
  • magyarázatok lépéseinél számjegy helyett betűvel írt alak („3 szabályt alkalmaztunk” helyett „három szabályt alkalmaztunk”);
 • Helyes-e így? eszköz:
  • új paronimapárok (fuga vs. fúga), egy-egy új javaslat, pl. wc helyett WC, vécé;
  • eltüntet vs. eltűntet, új paronimapár;
  • a magyarázat módosítása, egyértelműsítése („három szabályt alkalmaztunk egymás után”).

v1.0.4, 2013-05-16:

 • Külön vagy egybe? eszköz:
  • az -ás/-és képzős igékkel képzett jelöletlen birtokos alárendelések szabálya javítva lett: igekötős igékkel is működik (pl. bankkártya-elfogadás);
  • a mennyiségjelzős szerkezetek szabályában az elgépelés javítva lett (egybeírás helyett különírás);
  • a karikatúra szó összetételként való elemzése letiltva, innentől egyszerű szóként kezeljük;
  • AkH.-beli hivatkozás javítása a minőségjelzős szerkezetek szabályában;
  • a dombornyomott, dombornyomásos szavak felvétele a kivételszótárba;
  • ha a megoldást kivételszótárból kapjuk (ahol szótári alakban, toldalékok nélkül szerepel), a megoldásban helyreállítjuk az eredeti toldalékolást (jelek, ragok hozzáillesztése);
 • Helyes-e így? eszköz:
  • dombornyomott, dombornyomásos szavak felvétele a kivételszótárba;
  • néhány, eddig hibásan elfogadott helytelen alak javítása, pl. *jazz-el, *jazzel, *koxszal, *vízi bivaly;
 • Weboldal módosítása:
  • a Rólunk oldalon a Farm, ill. a MorphoLogic logójának feltüntetése;
  • a Helyes-e így? eszközben jó megoldáskor „Ok” helyett „Helyes” üzenet;
  • a Külön vagy egybe? és a Helyes-e így? eszköz weboldalán az idézőjeleket nyomdai idézőjelekre cseréltük;
  • a Számok eszköz idézőjeleit is nyomdaira cseréltük.

v1.0.5, 2013-05-29:

 • Külön vagy egybe? eszköz:
  • bármilyen -ó/-ő képzős melléknévi igenév + szakosztály: mindig egybe (vagy kötőjellel);
 • Helyes-e így? eszköz:
  • csak a Hunspellt eszközt használja, az ajánlatok közül csak az első ötöt adja vissza, és csak azokat, amelyek nem tartalmaznak szóközt;
  • javítások: ómega, immúnis, bura;
  • a nyelvhelyességi ajánló (nákolás, suksükölés) hibájának javítása (lehiggasszam szóalakra hibát jelzett);
  • a javaslatok közül az egy karakterből álló javaslatok eltávolítása;
 • Weboldal módosítása:
  • „ellenőrizendő szó” („ellenőrizendő szó, szavak” helyett).

v1.0.6, 2013-06-05:

 • Külön vagy egybe? eszköz:
  • jelölt birtokos alárendelő szerkezeteknél a birtok (az alaptag) csak harmadik személyű birtokos személyjelet kaphat, az anyám tyúkom, anyám tyúkod alakokat nem lehetségesek, csak az anyám tyúkja;
  • hangos könyv mellé a sajátos jelentéstartalmú hangoskönyv megoldást is megjeleníti;
  • új szabály készült: ha egy jelölt határozós szerkezet (igei) alaptagján legalább két képző van, egybeírást alkalmazunk: hadba lép, hadba lépés, de: hadbalépési; nyitva tart, nyitva tartás, de: nyitvatartási;
 • Helyes-e így? eszköz:
  • új paronimapárok;
  • új kifejezés: reológia;
 • Elválasztás eszköz:
  • javítva: rán-tott-hús|-pa-nír, Tó-thék, biog-ráfia (-gráfia végű szavak);
 • Weboldal módosítása:
  • Hogyan működik? aloldal: kiegészítés, miszerint az oldal nem biztos, hogy jó megoldást ad a speciális szaknyelvi helyesírási kérdésekre (pl. kémiai helyesírás).

v1.0.7, 2013-07-02:

 • Külön vagy egybe? eszköz:
  • új szabály: ingyen + főnév: ingyenkenyér, ingyencirkusz stb;
  • új szabály: valamilyen tantárgy + érettségi: mindig egybeíródik;
  • a jelöletlen határozós szabály magyarázatában ki lettek javítva az elgépelések;
  • 256 új tétel a többjelentésű szavak listájában;
 • Helyes-e így? eszköz:
  • hibásnak jelzi a *vendéglátóipari alakot (a helyes megoldás a kötőjeles);
 • Névkereső eszköz:
  • *Balatonakaii tétel javítva a helyes Balatonakali formára;
 • Weboldal módosítása:
  • szövegek, grafikák módosítása
  • fejlesztések a mobil (reszponzív) felületen.

v1.1, 2013-10-09:

 • Külön vagy egybe? eszköz:
  • a marketingmegjelenítés szóra most már jó megoldás (egybeírva, eredetileg: *marketing-megjelenítés), hibaok: a marketing szót összetételnek elemezte a morfológiai elemző;
  • a helytelenül többszörös összetételnek elemzett *holokauszt-tagadás helyett most már a helyes holokauszttagadás megoldást kapjuk, a hiba oka: a tagadás tag + adás elemzése;
  • az *üzembe helyezési utasítás helytelen megoldást most már nem jeleníti meg, csak a helyes üzembehelyezési utasítást;
  • nemsokára vs. nem sokára egyértelműsítése: a megoldás mellett most már jelentés és példamondat is megjelenik;
  • *együttkell élni, *abbakell hagyni stb. típusú helytelen alakok nem jelennek meg a javaslatok között;
  • *anyáknapja típusú rossz megoldások eltávolítása (sosem lehet egybeírás, ha ki van téve a birtokos személyjel, kivéve a kivételek);
  • a közös + képviselő bemenetre adott javaslatok javaslatok közül el lett távolítva a *közösképviselő (a rossz megoldás oka: közös mint főnév; most már csak melléknév);
  • a kerekes + székes + kézilabda bemenetre adott válaszok közül a *kerekesszékes-kézilabda rossz megoldás eltávolítása;
  • új szabály: én + veleménvelem, te + miattadtemiattad;
  • baleseti helyszínelő most már jó megoldást ad: a helyszínelőnek eddig nem volt főnévi elemzése;
  • a hím, nőstény + valamilyen állat típusú kifejezésekre új szabály: ezek főnévi jelzős szerkezetek, tehát mindig különírandók;
 • Helyes-e így? eszköz:
  • új funkció: -ba/-be és -ban/-ben ragos alakoknál egyértelműsítő mondat (hová?, hol?);
  • új fejlesztés: ha a beírt szó nem szótári alakban áll, és adunk hozzá kiegészítő információkat (ld. paronimák), akkor a meghatározás előtt, a könnyebb érthetőség érdekében feltüntetjük a szótári alakot is, pl.: a búra bemenet esetén megadjuk, hogy a szótári alak: ;
  • *infógrafika, *kőrözött helytelen alakok javítása: infografika, körözött;
  • megszüntet vs. megszűntet paronimapár egyértelműsítése;
  • a *képviselőválasztás alak helyett a kötőjeles képviselő-választás alakot ítéli helyesnek;
  • új kifejezés: facilitátor;
  • új kifejezés: dübel;
  • *terrabájt helytelen alakhoz a helyes terabyte alakot javasolja;
  • új alak: a helytelenül kiejtés szerint írt *bizniszmen helyett a businessman alakot javasolja;
  • új paronimapár: bogja vs. boglya;
  • új paronimapár: boga vs bogja;
  • új funkció: a valamilyen mássalhangzó + -d végű igéknél (pl. mond, küzd, old) egyértelműsít, hogy jó, de csak egyes szám, harmadik személy, kijelentő módban. Egyes szám, második személy, felszólító mód esetén két d-vel írandó;
 • Számok eszköz:
  • 60-nál nagyobb bemenet esetén rossz megoldások javítva lettek;
  • a javaslatok számának korlátozása miatt a hosszú számok nem lettek végig elemezve: javítva;
  • hibajavítás: a törtekben sorszámnevek jelentek meg, pl. 1/10000 → egy tízezredik, helyesen: egy tízezred;
  • og: az add_output.py-ban a suggest modul meghívása try-except blokba került, így végig fut Számok eszköz: a 2-re végződő tőszámneveknél a '...két' alakot is megadja, példával (jelzői értelemben, pl. két alma), ugyanez tizedes törtekre is (pl. két egész egy tized);
 • Weboldal módosítása:
  • új funkciók: elindítottuk a Blogot; elérhetővé tettük beépíthető alkalmazásunkat; megjelent a jobboldali oldalsáv.
Hozzászólások betöltése...