Helyes blog
Hírek, érdekességek, helyesírási kérdések

Miért 11. kiadás? Kiadástörténeti összefoglaló

Érdekességek
2013. november 1. 9:00 | LZS

Az akadémiai helyesírási szabályzatnak jelenleg a 11. kiadása van érvényben. Ez lenne tehát az 1832-es szabályzat 11. változata?

Az 1825-ben megalapított Magyar Tudós Társaság 1830-ban kezdte meg tényleges működését. A társaság egyik első teendője az volt, hogy a saját kiadványai írásmódjának egységessége érdekében megalkosson egy helyesírási szabályzatot. A szabályzat 1832-ben jelent meg Magyar helyesírás és szóragasztás főbb szabályai címmel.

Ez volt tehát első helyesírási szabályzatunk. Abból, hogy az akadémiai helyesírási szabályzatnak jelenleg a 11. kiadása van érvényben, joggal gondolhatnánk, hogy 1832-es műnek azóta pontosan tizenegy kiadása látott napvilágot. Ez a tévhit – mint nemsokára látni fogjuk – olyannyira bekerült a köztudatba, hogy olykor még tudományos igényű közlemények is tényként állítják.

A fenti állítás azonban téves. Nézzük meg, mi is a helyzet valójában!

Az 1832-es szabályzatnak még kilenc további kiadása jelent meg ugyanezzel a címmel (Magyar helyesírás és szóragasztás főbb szabályai), utoljára 1853-ban. Két újabb kiadvány után az 1877-ben megjelent A magyar helyesírás elvei és szabályai című szabályzat tekinthető jelentősebb állomásnak. Ennek a műnek még további hat kiadása látott napvilágot.

Az előzőhöz képest változatlannak tekinthető az 1901-es, A magyar helyesírás szabályai címmel megjelent kiadvány is.

Jelenleg használatos szabályzatunk őse 1922-ben jelent meg, és szó-, illetve tárgymutató is tartozott hozzá. Az 1922-es akadémiai helyesírási szabályzatot a vallás- és közoktatásügyi miniszter valamennyi iskola számára kötelezővé tette. Ennek a szabályzatnak a második kiadása 1923-ban, a harmadik 1927-ben, a negyedik 1931-ben, az ötödik 1936-ban, a hatodik 1937-ben, a hetedik 1938-ban, a nyolcadik 1940-ben, a kilencedik pedig 1950-ben jelent meg.

Az 1954-es akadémiai helyesírási szabályzat ugyanennek a műnek (az 1922-es szabályzatnak) a tizedik kiadása. Így jutunk el végül az 1984-es szabályzatig, amely az 1922-es szabályzathoz képest tehát a tizenegyedik kiadás.

Érdemes megjegyezni, hogy lényegesebb változtatások csak az 1954-es, valamint az 1984-es helyesírási szabályzatokban történtek. Ezt mutatja az a tény is, hogy a két említett szabályzat hossza jelentősen megnőtt a korábbiakéhoz képest, amelyek tárgymutatóval együtt alig 100 oldalt tettek ki.

Zárszóként említést teszünk a készülő 12. kiadásról is, amelyről a közelmúltban többször lehetett olvasni (pl. itt és itt). A 12. kiadás várható megjelenéséről az MTA Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottsága egyelőre nem tett közzé hivatalos jelentést, így csupán abban lehetünk bizonyosak, hogy 2014-nél hamarabb nem jelenik meg.

Hozzászólások betöltése...