Külön vagy egybe?

A rendszer megvizsgálja a megadott szavakat, és javaslatokat tesz arra, hogy hogyan lehet őket leírni (külön, egybe vagy kötőjellel).

Példák kérdésekre:
2 javasolt alak: (a sorrendnek nincs jelentősége)
"e-mail cím"
Magyarázat Részletek ▶
Az „efőnevet, a „mailfőnevet és a „címfőnevet kötőjellel illetve különírjuk az alábbi szabály alapján:
A 12. kiadás megjelenése előtt az e-mail szóval alkotott összetételekben az utótagot különírtuk. Az AkH.12-ben ez változott. [OH-649]
"e-mail-cím"
1. lehetséges magyarázatRészletek ▶
Az „efőnevet, a „mailfőnevet és a „címfőnevet kötőjellel írjuk az alábbi szabály alapján:
Két kötőjelet írunk azokban a többszörös összetételekben, amelyeknek előtagja is kötőjellel kapcsolt összetételt, jelen esetben az e betűszói előtag. [AkH12-140]
2. lehetséges magyarázatRészletek ▶
Két szabályt alkalmaztunk egymás után az alábbi sorrendben:
1. Az „efőnevet és a „mailfőnevet kötőjellel írjuk az alábbi szabály alapján:
A betűjel előtag („e”) egy külön fajtát jelöl, nem pedig egyet a sokféle egyforma mail közül. [AkH12-283]
2. Az „e-mailfőnevet és a „címfőnevet kötőjellel írjuk az alábbi szabályok alapján:
A két főnévből álló – jelöletlen birtokos jelzői vagy jelentéssűrítő – alárendelő összetételeket egybeírjuk. [AkH11-128c, AkH11-129, AkH12-110, AkH12-111, OH-119–120] Ha olyan kötőjeles írásmódú összetett szóhoz járul újabb elő- vagy utótag, amelyikben a kötőjelet nem a szótagszámlálási szabály vagy egyéb mozgószabály írja elő (pl. rövidítéssel, betűszóval, tulajdonnévvel alkotott – kötőjellel tagolt – összetétel esetén, vagy ha az eredetileg egybeírandó összetétel szóhatárán három azonos mássalhangzót elkerülendő használunk kötőjelet, pl. spicc-cipő), akkor a további összetételi tago(ka)t is kötőjellel kapcsoljuk) [OH-131, OH-171-172, OH-376, OH-403] Figyelem: az ilyen többszörös összetételek helyesírási szempontból nagyon nehézkesek, ezért célszerű az összetételt szószerkezetté alakítani a grammatikai viszony jelöltté tételével, például "Illés-együttes-alapító" helyett "az Illés-együttes alapítója", "A-vitamin-hiány-megelőzés" helyett "az A-vitamin hiányának megelőzése" stb.
Megjegyzés:

A különírás-egybeírás témakör különösen összetett eleme a magyar helyesírás rendszerének. A szabályok sokszor többértelműek, a nyelvhasználók szövegkörnyezetet értelmező képességére építenek. Ezekben az esetekben igyekszünk a megadott bemenetnek megfelelő, összes lehetséges szabályos írásmódot megmutatni, segítséget nyújtva a megfelelő értelmezés kiválasztásához. A felhasznált nyelvtechnológiai eszközök – mint minden, a mesterséges intelligencia határterületén mozgó, információs technológiai megoldás – jelenleg szükségszerűen nem képesek az esetek 100%-ában helyes választ adni. Másfelől, a különírás-egybeírás bizonyos kérdései különösen nehezen ragadhatóak meg számítógéppel. Így gyakran előfordulhat, hogy rendszerünk nem képes az összes lehetséges helyes megoldást megmutatni. Az általunk javasolt megoldások mellett mindig lehetnek más helyes megoldások is. Amennyiben automatikus rendszerünk nem képes kielégítő választ adni, kérdésével forduljon bizalommal közönségszolgálatunk munkatársaihoz!

További információk a helyesírási szabályzatban:
További információk az archívumban: