Külön vagy egybe?

A rendszer megvizsgálja a megadott szavakat, és javaslatokat tesz arra, hogy hogyan lehet őket leírni (külön, egybe vagy kötőjellel).

Példák kérdésekre:
2 javasolt alak: (a sorrendnek nincs jelentősége)
"magas hegyimentő kutya"
Magyarázat Részletek ▶
Két szabályt alkalmaztunk egymás után az alábbi sorrendben:
1. A „magasmelléknevet és a „hegyimentőmelléknevet különírjuk az alábbi szabály alapján:
A minőségjelzős kapcsolatok tagjait általában különírjuk egymástól. [AkH11-108, AkH12-105, OH-107]
2. A „magas hegyimentőmelléknévi szerkezetet és a „kutyafőnevet különírjuk az alábbi szabály alapján:
Ha akár a jelző, akár a jelzett szó önmagában is összetett szó, illetőleg ha mindkét tag összetétel, a jelentésváltozás ellenére többnyire különírást alkalmazunk. [AkH11-112, AkH12-118, OH-113–114]
"magashegyimentő kutya"
Magyarázat Részletek ▶
Két szabályt alkalmaztunk egymás után az alábbi sorrendben:
1. A „magasfőnevet és a „hegyimentőmelléknevet egybeírjuk az alábbi szabály alapján:
A jelöletlen tárgyas alárendelői összetételt mindig egybeírjuk. [AkH11-123, AkH12-109, AkH12-110, OH-204]
2. A „magashegyimentőmelléknevet és a „kutyafőnevet különírjuk az alábbi szabály alapján:
Ha akár a jelző, akár a jelzett szó önmagában is összetett szó, illetőleg ha mindkét tag összetétel, a jelentésváltozás ellenére többnyire különírást alkalmazunk. [AkH11-112, AkH12-118, OH-113–114]
Megjegyzés:

A különírás-egybeírás témakör különösen összetett eleme a magyar helyesírás rendszerének. A szabályok sokszor többértelműek, a nyelvhasználók szövegkörnyezetet értelmező képességére építenek. Ezekben az esetekben igyekszünk a megadott bemenetnek megfelelő, összes lehetséges szabályos írásmódot megmutatni, segítséget nyújtva a megfelelő értelmezés kiválasztásához. A felhasznált nyelvtechnológiai eszközök – mint minden, a mesterséges intelligencia határterületén mozgó, információs technológiai megoldás – jelenleg szükségszerűen nem képesek az esetek 100%-ában helyes választ adni. Másfelől, a különírás-egybeírás bizonyos kérdései különösen nehezen ragadhatóak meg számítógéppel. Így gyakran előfordulhat, hogy rendszerünk nem képes az összes lehetséges helyes megoldást megmutatni. Az általunk javasolt megoldások mellett mindig lehetnek más helyes megoldások is. Amennyiben automatikus rendszerünk nem képes kielégítő választ adni, kérdésével forduljon bizalommal közönségszolgálatunk munkatársaihoz!

További információk a helyesírási szabályzatban:
További információk az archívumban: