Külön vagy egybe?

A rendszer megvizsgálja a megadott szavakat, és javaslatokat tesz arra, hogy hogyan lehet őket leírni (külön, egybe vagy kötőjellel).

Példák kérdésekre:
3 javasolt alak: (a sorrendnek nincs jelentősége)
"magashegyi mentő kutya"
1. lehetséges magyarázatRészletek ▶
Két szabályt alkalmaztunk egymás után az alábbi sorrendben:
1. A „magashegyimelléknevet és a „mentőmelléknevet különírjuk az alábbi szabály alapján:
A minőségjelzős kapcsolatok tagjait általában különírjuk egymástól. [AkH11-108, AkH12-105, OH-107]
2. A „magashegyi mentőmelléknévi szerkezetet és a „kutyafőnevet különírjuk az alábbi szabály alapján:
A minőségjelzős kapcsolatok tagjait általában különírjuk egymástól. [AkH11-107a, AkH12-105, OH-107]
2. lehetséges magyarázatRészletek ▶
Két szabályt alkalmaztunk egymás után az alábbi sorrendben:
1. A „mentőmelléknevet és a „kutyafőnevet különírjuk az alábbi szabály alapján:
Ha a(z) kutya éppen a cselekvést, tevékenységet végzi, esetleg a folyamatot átéli, elszenvedi, alkalmi jelzőről van szó, ezért a kifejezés különírandó. [AkH11-112, AkH12-118, OH-113]
2. A „magashegyimelléknevet és a „mentő kutyafőnévi szerkezetet különírjuk az alábbi szabály alapján:
A minőségjelzős kapcsolatok tagjait általában különírjuk egymástól. [AkH11-107a, AkH12-105, OH-107]
"magashegyi mentőkutya"
Magyarázat Részletek ▶
Két szabályt alkalmaztunk egymás után az alábbi sorrendben:
1. A „mentőmelléknevet és a „kutyafőnevet egybeírjuk az alábbi szabály alapján:
Ha arról van szó, hogy a(z) „mentő” valamilyen képességre, rendeltetésre vonatkozik, a(z) kutya nem vagy nem pusztán pillanatnyi cselekvést, tevékenységet végez, illetve folyamatot átél, elszenved, akkor a kifejezést egybe kell írni. [AkH11-112, AkH12-118, OH-113]
2. A „magashegyimelléknevet és a „mentőkutyafőnevet különírjuk az alábbi szabály alapján:
A minőségjelzős kapcsolatok tagjait általában különírjuk egymástól. [AkH11-107a, AkH12-105, OH-107]
"magashegyimentő-kutya"
Magyarázat Részletek ▶
Két szabályt alkalmaztunk egymás után az alábbi sorrendben:
1. A „magashegyimelléknevet és a „mentőfőnevet különírjuk az alábbi szabály alapján:
A minőségjelzős kapcsolatok tagjait általában különírjuk egymástól. [AkH11-107a, AkH12-105, OH-107]
2. A „magashegyi mentőfőnévi szerkezetet és a „kutyafőnevet kötőjellel írjuk, és az első szerkezetet egybeírjuk (összerántjuk) az alábbi szabály alapján:
Ha egy különírt szókapcsolat („magashegyi mentő”) olyan utótagot kap, amely az egészhez járul, az egyébként különírandó előrészt az új alakulatban egybeírjuk, és ehhez az utótagot (a szótagszámtól függetlenül) kötőjellel kapcsoljuk. [AkH11-139b, AkH12-141b, OH-131–132]
Megjegyzés:

A különírás-egybeírás témakör különösen összetett eleme a magyar helyesírás rendszerének. A szabályok sokszor többértelműek, a nyelvhasználók szövegkörnyezetet értelmező képességére építenek. Ezekben az esetekben igyekszünk a megadott bemenetnek megfelelő, összes lehetséges szabályos írásmódot megmutatni, segítséget nyújtva a megfelelő értelmezés kiválasztásához. A felhasznált nyelvtechnológiai eszközök – mint minden, a mesterséges intelligencia határterületén mozgó, információs technológiai megoldás – jelenleg szükségszerűen nem képesek az esetek 100%-ában helyes választ adni. Másfelől, a különírás-egybeírás bizonyos kérdései különösen nehezen ragadhatóak meg számítógéppel. Így gyakran előfordulhat, hogy rendszerünk nem képes az összes lehetséges helyes megoldást megmutatni. Az általunk javasolt megoldások mellett mindig lehetnek más helyes megoldások is. Amennyiben automatikus rendszerünk nem képes kielégítő választ adni, kérdésével forduljon bizalommal közönségszolgálatunk munkatársaihoz!

További információk a helyesírási szabályzatban:
További információk az archívumban: