Külön vagy egybe?

A rendszer megvizsgálja a megadott szavakat, és javaslatokat tesz arra, hogy hogyan lehet őket leírni (külön, egybe vagy kötőjellel).

Példák kérdésekre:
2 javasolt alak: (a sorrendnek nincs jelentősége)
"nap-éj egyenlőség"
Magyarázat Részletek ▶
A „napfőnevet, az „éjfőnevet és az „egyenlőségfőnevet kötőjellel illetve különírjuk az alábbi szabály alapján:
Az AkH12 szerint a harmadik mozgószabályt alkalmazva írjuk a kifejezést: két tag egyetlen egységként kapcsolódik egy harmadik elemhez. Az egységet alkotó szókapcsolat tagjait kötőjellel kötjük össze, és különírjuk a harmadik elemtől. [AkH12-141c]
"napéjegyenlőség"
1. lehetséges magyarázatRészletek ▶
A „napfőnevet, az „éjfőnevet és az „egyenlőségfőnevet egybeírjuk az alábbi szabály alapján:
Az AkH11 szerint a kifejezés egybeírandó.
2. lehetséges magyarázatRészletek ▶
Két szabályt alkalmaztunk egymás után az alábbi sorrendben:
1. A „napfőnevet és az „éjfőnevet egybeírjuk az alábbi szabály alapján:
A két főnévből álló – jelöletlen birtokos jelzői vagy jelentéssűrítő – alárendelő összetételeket egybeírjuk. [AkH11-128c, AkH11-129, AkH12-110, AkH12-111, OH-119–120]
2. A „napéjfőnevet és az „egyenlőségfőnevet egybeírjuk az alábbi szabály alapján:
A két főnévből álló – jelöletlen birtokos jelzői vagy jelentéssűrítő – alárendelő összetételeket egybeírjuk. [AkH11-128c, AkH11-129, AkH12-110, AkH12-111, OH-119–120]
3. lehetséges magyarázatRészletek ▶
Két szabályt alkalmaztunk egymás után az alábbi sorrendben:
1. Az „éjfőnevet és az „egyenlőségfőnevet egybeírjuk az alábbi szabály alapján:
A két főnévből álló – jelöletlen birtokos jelzői vagy jelentéssűrítő – alárendelő összetételeket egybeírjuk. [AkH11-128c, AkH11-129, AkH12-110, AkH12-111, OH-119–120]
2. A „napfőnevet és az „éjegyenlőségfőnevet egybeírjuk az alábbi szabály alapján:
A két főnévből álló – jelöletlen birtokos jelzői vagy jelentéssűrítő – alárendelő összetételeket egybeírjuk. [AkH11-128c, AkH11-129, AkH12-110, AkH12-111, OH-119–120]
Megjegyzés:

A különírás-egybeírás témakör különösen összetett eleme a magyar helyesírás rendszerének. A szabályok sokszor többértelműek, a nyelvhasználók szövegkörnyezetet értelmező képességére építenek. Ezekben az esetekben igyekszünk a megadott bemenetnek megfelelő, összes lehetséges szabályos írásmódot megmutatni, segítséget nyújtva a megfelelő értelmezés kiválasztásához. A felhasznált nyelvtechnológiai eszközök – mint minden, a mesterséges intelligencia határterületén mozgó, információs technológiai megoldás – jelenleg szükségszerűen nem képesek az esetek 100%-ában helyes választ adni. Másfelől, a különírás-egybeírás bizonyos kérdései különösen nehezen ragadhatóak meg számítógéppel. Így gyakran előfordulhat, hogy rendszerünk nem képes az összes lehetséges helyes megoldást megmutatni. Az általunk javasolt megoldások mellett mindig lehetnek más helyes megoldások is. Amennyiben automatikus rendszerünk nem képes kielégítő választ adni, kérdésével forduljon bizalommal közönségszolgálatunk munkatársaihoz!

További információk a helyesírási szabályzatban:
További információk az archívumban: