Számok

Számjegyekkel megadott tőszámnevek, sorszámnevek,
tizedes törtek, törtek átalakítása betűvel írt alakba.

Kérem, adjon meg egy számjegyekkel írt számot az alábbi lehetséges alakok szerint:

  • Előjeles egész számok vagy tizedes törtek (tizedesjel: ','), pl. 12; 3,14; -1121538
  • Sorszámok ('.' karakterre végződik), pl.: 123.
  • Törtek (a számláló és a nevező között '/' karakterrel), pl.: 1/2; 33/34
További információk a helyesírási szabályzatban:
További információk az archívumban: