Szavak helyesírása

Szóalak helyességének vizsgálata (pl. mássalhangzó-, magánhangzó-hosszúság, ly/j használata), helytelen alakhoz helyes alakok javaslata.

 
Egyéb kérdésekkel kérjük, forduljon további eszközeinkez! Például:
A bemenet nem megengedett karakter(eke)t tartalmaz, kérjük, ellenőrizze! Csak a magyar ABC kis- és nagybetűi, a számjegyek, a szóköz, pont és kötőjel karakterek megengedettek.
További információk a helyesírási szabályzatban:
További információk az archívumban: