Archívum

A Magyar Tudományos Akadémia több évtizede foglalkozik nyelvi tanácsadással (levélben, e-mailben és telefonon), amely során a nyelvi, helyesírási kérdéssel élőket igyekeznek eligazítani a nyelv használatában, valamint a magyar helyesírásban. Ezen az oldalon a helyesírási tanácsadás során összegyűjtött kérdések és válaszok között lehet böngészni.

35 találat

21.Kérdéses szó: exkluzív - elválasztása??
Válasz: exk-lu-zív
Nyelvtani kategória: Elválasztás
Szakmai besorolas: köznyelv; marketing, reklám
Egyéb jelzések: idegen szó, név, kifejezés (ha nem ez a főkategória)
Ld. Szabályzat: -

22.Kérdéses szó: - Megtörhető-e sor végén (és hogyan?) egy hosszú internetcím (akár több mint egy sor is lehet)??
Válasz: Erre nincsen helyesírási szabály. Ha muszáj, akkor a / jelnél célszerű.
Nyelvtani kategória: Elválasztás
Szakmai besorolas: informatika
Egyéb jelzések: egyéb
Ld. Szabályzat: -

23.Kérdéses szó: interaktív - elválasztása??
Válasz: in-ter-ak-tív
Nyelvtani kategória: Elválasztás
Szakmai besorolas: iskola; köznyelv
Egyéb jelzések: idegen szó, név, kifejezés (ha nem ez a főkategória)
Ld. Szabályzat: -

24.Kérdéses szó: konfrontáció - elválasztása??
Válasz: kon-fron-tá-ció/OH.: konf-ron-tá-ció
Nyelvtani kategória: Elválasztás
Szakmai besorolas: köznyelv; pszichológia
Egyéb jelzések: idegen szó, név, kifejezés (ha nem ez a főkategória)
Ld. Szabályzat: -

25.Kérdéses szó: frufru - elválasztása??
Válasz: OH.: fru-fru; mert az átadó nyelvekben (fr., ném., angol) is kötőjeles: TESz
Nyelvtani kategória: Elválasztás
Szakmai besorolas: kozmetika
Egyéb jelzések: idegen szó, név, kifejezés (ha nem ez a főkategória)
Ld. Szabályzat: -

26.Kérdéses szó: trükkel - elválasztása??
Válasz: trük-kel; mert a toldalékoláskor alkalmazott egyszerűsítés elválasztáskor nem függesztődik fel.
Nyelvtani kategória: Elválasztás
Szakmai besorolas: szórakoztatás
Egyéb jelzések: kontextustól, jelentéstől, etimológiától stb. függ a helyes írásmód
Ld. Szabályzat: -

27.Kérdéses szó: - az elválasztások alapszabályairól kérdezett?
Válasz:
Nyelvtani kategória: Elválasztás
Szakmai besorolas: nyelvtudomány, nyelvtan
Egyéb jelzések: egyéb
Ld. Szabályzat: -

28.Kérdéses szó: mind-e-gyik-re - ?
Válasz: mind-e-gyik-re
Nyelvtani kategória: Elválasztás
Szakmai besorolas: köznyelv
Egyéb jelzések: toldalékolás
Ld. Szabályzat: -

29.Kérdéses szó: interaktív - elválasztása??
Válasz: inter-aktív
Nyelvtani kategória: Elválasztás
Szakmai besorolas: iskola
Egyéb jelzések: idegen szó, név, kifejezés (ha nem ez a főkategória)
Ld. Szabályzat: -

30.Kérdéses szó: e|lekt-ro-ni-kus - ?
Válasz: e-lekt-ro-ni-kus
Nyelvtani kategória: Elválasztás
Szakmai besorolas: műszaki
Egyéb jelzések: idegen szó, név, kifejezés (ha nem ez a főkategória)
Ld. Szabályzat: -