Helyes blog
Hírek, érdekességek, helyesírási kérdések

Miért humort veszünk a humorboltban és nem humrot?

Közönségszolgálat
2021. július 2. 13:00 | Osváth Dorottya

Nyelvi tanácsadó szolgálatunk gyakran kap olyan leveleket, amelyek a nyelv logikátlannak tűnő jelenségeire mutatnak rá. Legutóbbi ilyen levelünk a humor tárgyesetű alakjának megváltoztatásához kapcsolódott.

Levélírónk javaslatot kívánt tenni a humor szó tárgyesetének kijavítására. Javaslatát pedig arra alapozta, hogy a kapor → kaprot és bokor → bokrot analógia alapján a humor szó tárgyesetben humrot és nem humort.

Persze a humor toldalékolásán nincs mit „javítani”, ugyanis az nem „hibás”: szóalakja hasonlít a levélíró által említett kapor és bokor szavakhoz, de tőtani besorolását tekintve különbözik tőlük.

A kapor és a bokor ún. többváltozatú, azon belül is hangzóhiányos tövek (ezért lesz belőlük például tárgyesetben kaprot és bokrot), a humor viszont ún. egyváltozatú tő (vagyis toldalékoláskor a szótári tőhöz kapcsolódik minden toldalék, ezért marad humort, ahelyett hogy humrot-tá alakulna).

A levélíró szerint a nyelv akkor működne „rendesen”, ha az alaki szempontból hasonló szavak nyelvtani szempontból is hasonlóan viselkednének. Mi pedig egyetértünk azzal, hogy ez megkönnyítené például a magyart idegen nyelvként tanulók helyzetét. Azonban a nyelvészek nem „rendelhetik el” a humor többalakúsodását.

Ugyanis nincs ekkora hatalmuk a nyelv felett. :)

Természetesen megtörténhet, hogy humor helyett humrot kezdünk venni a humorboltban. Ehhez azonban a humor-nak keresztül kellene mennie a többalakúsodásnak nevezett nyelvi változáson. Azonban, ahogy válaszunkban is megírtuk, ennek módja nem az, hogy a nyelvészek kimondják: mától a humor többváltozatú tő. Hanem az, hogy a nyelvhasználók kezdik el többváltozatú tőként kezelni a humor-t, és ez széles körben is elterjed.

Tapasztalataink szerint nyelvünk inkább az egységesülés felé halad, ezzel együtt pedig gyakoribb jelenség az, hogy többalakú tövek válnak egyalakúvá, mint ennek a fordítottja. Ugyanakkor a többalakúsodás is bizonyítható jelenség: a motor szó például a humor-hoz hasonlóan egyalakú tő, de bizonyos nyelvjárásokban többalakúvá vált, vagyis tárgyesetben motrot, többes számban pedig motrok.

A motor példája alapján tehát nem mondhatjuk, hogy a humor biztosan nem fog többalakúsodni. Egyelőre azonban nincs ezt igazoló adatunk.

Így hát levélírónknak legfeljebb csak annyit mondhatunk, hogy ha szeretné, ha a humorboltba humrot venni mennénk és nem humort, kezdje el így mondani, hátha lezajlik a többalakúsodás! :) :)


Irodalom

Keszler Borbála (szerk.) 2000. Magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest.

Keszler Borbála – Lengyel Klára 2002. Kis magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Kemény Gábor 2004. Tendenciaszerű Nyelvi változások leírása és értékelése. In: Büky László (szerk.): A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei VI. Nyelvleírás és nyelvművelés, nyelvhasználat, stilisztika. Szegedi Tudományegyetem, Általános Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, 2004. 83–93.

A kép forrása: freepik.com


A szerző az ELTE BTK alkalmazott nyelvészet mesterszakán végzett nyelvész. A Nyelvtudományi Kutatóközpont nyelvi tanácsadó szolgálatának munkatársa.

Hozzászólások betöltése...