Külön vagy egybe?

A rendszer megvizsgálja a megadott szavakat, és javaslatokat tesz arra, hogy hogyan lehet őket leírni (külön, egybe vagy kötőjellel).

Példák kérdésekre:
2 javasolt alak: (a sorrendnek nincs jelentősége)
"bontott téglafal"
Magyarázat Részletek ▶
Két szabályt alkalmaztunk egymás után az alábbi sorrendben:
1. A „téglafőnevet és a „falfőnevet egybeírjuk az alábbi szabály alapján:
Az anyagnévi jelzőt („tégla”), ha egyszerű szó, egybeírjuk a nem összetett főnevekkel. [AkH11-115, AkH12-116, OH-117]
2. A „bontottmelléknevet és a „téglafalfőnevet különírjuk az alábbi szabály alapján:
A befejezett melléknévi igenévi jelzős szerkezetek tipikusan (állandó vagy alkalmi) szókapcsolatok, tehát különírandók. [AkH12-105, OH-114]
"bontott-tégla-fal"
1. lehetséges magyarázatRészletek ▶
Három szabályt alkalmaztunk egymás után az alábbi sorrendben:
1. A „bontottmelléknevet és a „téglafőnevet különírjuk az alábbi szabály alapján:
A befejezett melléknévi igenévi jelzős szerkezetek tipikusan (állandó vagy alkalmi) szókapcsolatok, tehát különírandók. [AkH12-105, OH-114]
2. A „bontott téglafőnévi szerkezetet és a „falfőnevet kötőjellel írjuk, és az első szerkezetet egybeírjuk (összerántjuk) az alábbi szabály alapján:
Ha egy különírt szókapcsolat („bontott tégla”) olyan utótagot kap, amely az egészhez járul, az egyébként különírandó előrészt az új alakulatban egybeírjuk, és ehhez az utótagot (a szótagszámtól függetlenül) kötőjellel kapcsoljuk. [AkH11-139b, AkH12-141b, OH-131–132]
3. A „bontotttégla-falfőnevet a szóösszetételi határon egymás mellé kerülő három azonos mássalhangzó miatt kötőjellel elválasztva írjuk az alábbi szabály alapján:
Az olyan összetett szavakat, illetőleg tulajdonnévi szóalakokat, amelyekben a tagok, illetőleg a szóelemek határán három azonos, mássalhangzót jelölő betű kerül egymás mellé, kötőjellel tagoljuk. Ha mozgószabály miatt kerül egymás mellé 3 azonos msh., akkor is kötőjelet alkalmazunk. [AkH11-262a, AkH12-61, AkH12-263, OH-27, OH-49, OH-87]
2. lehetséges magyarázatRészletek ▶
Három szabályt alkalmaztunk egymás után az alábbi sorrendben:
1. A „bontottmelléknevet és a „téglafőnevet különírjuk az alábbi szabály alapján:
A minőségjelzős kapcsolatok tagjait általában különírjuk egymástól. [AkH11-107a, AkH12-105, OH-107]
2. A „bontott téglafőnévi szerkezetet és a „falfőnevet kötőjellel írjuk, és az első szerkezetet egybeírjuk (összerántjuk) az alábbi szabály alapján:
Ha egy különírt szókapcsolat („bontott tégla”) olyan utótagot kap, amely az egészhez járul, az egyébként különírandó előrészt az új alakulatban egybeírjuk, és ehhez az utótagot (a szótagszámtól függetlenül) kötőjellel kapcsoljuk. [AkH11-139b, AkH12-141b, OH-131–132]
3. A „bontotttégla-falfőnevet a szóösszetételi határon egymás mellé kerülő három azonos mássalhangzó miatt kötőjellel elválasztva írjuk az alábbi szabály alapján:
Az olyan összetett szavakat, illetőleg tulajdonnévi szóalakokat, amelyekben a tagok, illetőleg a szóelemek határán három azonos, mássalhangzót jelölő betű kerül egymás mellé, kötőjellel tagoljuk. Ha mozgószabály miatt kerül egymás mellé 3 azonos msh., akkor is kötőjelet alkalmazunk. [AkH11-262a, AkH12-61, AkH12-263, OH-27, OH-49, OH-87]
Megjegyzés:

A különírás-egybeírás témakör különösen összetett eleme a magyar helyesírás rendszerének. A szabályok sokszor többértelműek, a nyelvhasználók szövegkörnyezetet értelmező képességére építenek. Ezekben az esetekben igyekszünk a megadott bemenetnek megfelelő, összes lehetséges szabályos írásmódot megmutatni, segítséget nyújtva a megfelelő értelmezés kiválasztásához. A felhasznált nyelvtechnológiai eszközök – mint minden, a mesterséges intelligencia határterületén mozgó, információs technológiai megoldás – jelenleg szükségszerűen nem képesek az esetek 100%-ában helyes választ adni. Másfelől, a különírás-egybeírás bizonyos kérdései különösen nehezen ragadhatóak meg számítógéppel. Így gyakran előfordulhat, hogy rendszerünk nem képes az összes lehetséges helyes megoldást megmutatni. Az általunk javasolt megoldások mellett mindig lehetnek más helyes megoldások is. Amennyiben automatikus rendszerünk nem képes kielégítő választ adni, kérdésével forduljon bizalommal közönségszolgálatunk munkatársaihoz!

További információk a helyesírási szabályzatban:
További információk az archívumban: