Helyes blog
Hírek, érdekességek, helyesírási kérdések

A „fel ~ föl” dilemma

Érdekességek
2015. június 24. 11:00 | Wirt Patrícia

Seperd föl vagy söpörd fel? Egyik sem vagy mindkettő? A posztból megtudható, hogy melyiket használjuk szívesebben.

Egy korábbi posztunkban az azonos tövű, e ~ ö váltakozást mutató alakok viselkedését tártuk föl. Kiderült, hogy a bemutatott kérdőíves vizsgálat kitöltői az igék esetében az ö-ző, míg a névszók esetében az e-ző változatokat részesítették előnyben. Tehát ha a tárgyról beszélünk, inkább a seprű alakot használjuk, míg a vele való cselekvés megnevezésekor inkább söprögetet mondunk. Ebben a posztban a fel ~ föl igekötőről, részletesebben a váltakozó alakú igékkel való használatáról lesz szó.

Ennél a példánál maradva nézzük meg a felseper ~ felsöpör ~ fölseper ~ fölsöpör változatok megoszlását az MNSz2.-ben! A szövegtárban a felseper 46-szor fordul elő, ehhez hozzáadhatjuk a felsepreget-re kapott 2 találatot is. A felsöpörre 43 találatot ad a kereső, plusz egyet a felsöprögetre. A fölseper csak 15-ször szerepel a korpuszban, ebből egy a sajtó, a többi pedig a szépirodalom alkorpuszból származó adat. A fölsöpörre rákeresve pedig 21 találatot kaphatunk. Ezekből az adatokból is kirajzolódik, hogy a fel igekötővel ellátott alakok ebben az esetben sokkal gyakoribbak. Annak ellenére, hogy az igekötő nélküli söpör és söpröget jóval többször fordul elő a korpuszban, mint az e-ző változatok. És most lássuk, mit mutatnak a korábbi posztban említett kérdőív eredményei!

A kérdőívben három fel ~ föl igekötős pár szerepelt: felír ~ fölír, felhoz ~ fölhoz, töröld fel ~ töröld föl. Ezek közül a töröld fel ~ töröld föl eredményét fogjuk bemutatni. Ez az igealak azért érdekes, mert a felszólító mód miatt az igekötő az ige után áll, valamint a szótő is ö-ket tartalmaz. A fel és a föl közül történő választásnál két érv csap össze. Az egyik a „jó hangzásra”, azaz a monotonitás kerülésére törekvés, a másik pedig a priming, azaz az előfeszítés. Az utóbbi a nyelvhasználatban azt jelenti, hogy ha már leírtunk vagy kimondtunk két ö-t, könnyebben jön még egy harmadik is, tehát inkább a föl-t választjuk. Ezenkívül a nyelvjárás is hatással lehet az igekötő használatára. A kérdőív 458 kitöltője közül 339 jelölte meg, hogy inkább a töröld felt használja, és csak 119 töröld fölt. A kérdőív adatai összhangban vannak az MNSz.-ből gyűjtöttekkel. Ennek alapján megállapítható, hogy a fel igekötő jóval gyakoribb a köznyelvben, mint a föl változat.


A kép forrása: http://villains.wikia.com

Hozzászólások betöltése...