Helyes blog
Hírek, érdekességek, helyesírási kérdések

Ivonn-nal együtt elbúcsúztunk Babett-től

Nyelvészet és helyesírás
2015. szeptember 15. 13:45 | LZS

Az új helyesírási szabályzat egyik változása a hosszú mássalhangzóra végződő utónevek írásmódját érinti.

Előző posztunkban összefoglaltuk az akadémiai helyesírási szabályzatnak tizenkettedik kiadásában található főbb változásokat. Új sorozatunkban az egyes változásokról írunk részletesebben, elsőként a dupla mássalhangzóra végződő utónevek írásmódjának változásáról.

Mi volt tehát a helyzet korábban? Az AkH. 11. kiadása a 94. pontban szabályozza a kérdést. Ha a toldalékolás miatt három azonos mássalhangzó kerülne egymás mellé, a három helyett csak kettőt írunk. Az Adrienn név -val/-vel ragos alakjánál például a következő a helyzet: a -vel határozórag teljesen hasonul a tő végi hosszú n-hez, így tehát *Adriennnel lenne a végeredmény, de a fenti szabálypont értelmében az egyszerűsítés elve lép életbe: három mássalhangzó helyett kettőt írunk, így lesz a végső alak Adriennel.

A szabályzat azonban felhívja a figyelmet arra, hogy a magyar családnevekre és az idegen tulajdonnevekre ez nem áll, vagyis olyankor nem egyszerűsíthetünk: Wittmann-né, Széll-lel. Az Osiris Helyesírás kiegészíti ezt a szabályt még azzal, hogy ugyanez áll a földrajzi nevekre (Bükk-kel, Bonn-nal), az intézménynevekre (Keravill-lal), a márkanevekre (Knorr-ral) és a címekre (Szerelmes szonett-tel, Blikk-kel).

Nézzük meg, milyen kérdéseket vet fel ez a szabály!

Az egyik, hogy az egyszerűsítés következtében az név alapalakjának visszakövetkeztethetősége elvész. Ritkább, kevéssé ismert utónevek esetén például okozhat problémát, hogy a toldalékolt alakból nem következtethető ki egyértelműen az alapalak. Például: Benettel, Cipriennel, Zsüliettel. (Ezek a nevek egyébként mind hosszú mássalhangzóra végződnek: Benett, Ciprienn, Zsüliett.) Közismertebb utónevek esetén sem feltétlenül egyértelmű a helyzet: noha például az Adrienn hivatalosan csak két n-nel írható, nem hivatalosan írhatják egy n-nel, például Szekeres Adrien énekesnő is ilyen formában használja a nevét. A Szekeres Adriennel írásmód pedig egyaránt utalhat Adrienn és Adrien névalakra is. (Hangsúlyozzuk, az utóbbi hivatalos iratokban nem tüntethető fel, csak nem hivatalosan, például művésznévként használható.)

Egy másik kérdés, ami az Adriennel, Ivettel írásmódok kapcsán felmerülhet, a helyesírási következetesség, egységesség. Ha ugyanis egyéb tulajdonnévtípusok esetén nem egyszerűsítünk, akkor az utóneveknél miért?

Az AkH. 12. kiadásának 93. pontja kimondja, hogy a toldalékolás következtében egymás mellé kerülő három azonos mássalhangzót jelölő betű csak a köznevek esetében egyszerűsíthető kettőzöttre (pl. toll + lal → tollal), tulajdonnevek esetében nem. A 160. c) pont szerint a tulajdonnevek, így az utónevek esetén is, kötőjellel kapcsolódik a -val/-vel; -vá/-vé rag: Mariann-nal, Ivett-tel. Ez az írásmód jobban megfelel tehát a helyesírási egységesség elvének, másrészt az utónév alapalakja is könnyebben visszakövetkeztethető.


A kép forrása: starity.hu.

Hozzászólások betöltése...