Helyes blog
Hírek, érdekességek, helyesírási kérdések

Az olvasás szintjei

Érdekességek
2016. június 20. 15:50 | Falyuna Nóra

Előző posztunkhoz kapcsolódva tovább boncolgatjuk az olvasás hogyanját és mikéntjét.

Mostani cikkünk az olvasás szintjeit, fokozatait mutatja be. Adamikné Jászó Anna az olvasásnak négy szintjét különíti el:

1. A szó szerinti olvasás: ekkor történik a szövegben explicit módon meglévő információknak a keresése. Ezen a szinten tisztázzuk a szavak és mondatok jelentését, rákérdezünk a szereplőkre, a cselekmény színhelyére, idejére stb. Elkezdjük elemezni a szöveget, és feltérképezünk olyan dolgokat, mint a szöveg fő gondolata, részletei, ok-okozati viszonyai, a szövegszerkezet időrendi, logikai felépítése.

2. Az értelmező olvasás: ekkor nem az explicit, hanem az implicit, szövegből kikövetkeztethető tartalmak feltárása történik. Ezen a szinten a lényeg mindig valamilyen hiány felfedezése és pótlása: olyan gondolatok, vélemények felfedezése, olyan ok-okozati viszonyok kiderítése, amelyek nincsenek szó szerint megfogalmazva a szövegben. Továbbá az írói szándék felfejtése, névmások, határozószók jelöltjének kiderítése, hiányzó szavak kikövetkeztetése, költői nyelv értelmezése.

3. A kritikai olvasás: ez esetben a szövegből kiolvasható és kikövetkeztethető tartalmakat összevetjük a valósággal és véleményt alkotunk róla. Itt a szövegnek a szó szerinti és értelmező olvasására is szükség van már. Értékeljük az olvasott szöveget, megállapítjuk a tartalom korrektségét, hitelességét. A kritikai olvasás szintjén történik az érvek megértése, esetleges hibás érvek észrevétele, megtévesztő tartalom kiszűrése.

4. Az alkotó olvasás: ezen a szinten kapja a legnagyobb hangsúlyt a fantázia és a kreativitás, ugyanis ezen a szinten történik a szöveg továbbgondolása, kiegészítése.

Ön mennyire tudatosan járja végig az olvasás fokait?

Felhasznált irodalom:

Adamikné Jászó Anna 2006. Az olvasás múltja és jelene. Budapest: Trezor Kiadó.

Adamikné Jászó Anna 2003. Csak az ember olvas. Az olvasás tanítása és lélektana. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Címkék: olvasás
Hozzászólások betöltése...