Helyes blog
Hírek, érdekességek, helyesírási kérdések

Bal-jobb

Nyelvészet és helyesírás
2015. május 29. 12:00 | Falyuna Nóra

„És ha odaértem, hol találom meg a boltot? – A *baloldalon.

Előfordul, hogy a helyesírás-ellenőrzők egyes szavakat, kifejezéseket hibásnak jelölnek meg, vagy fölajánlanak javítási lehetőségeket úgy, hogy a fölajánlott alak az adott esetben nem „helyesebb”. Ilyen kifejezés például a bal oldal és a jobb oldal is, amelyek esetében az ellenőrző fölajánlja a baloldal és a jobboldal alakokat is. Érdemes azonban időnként gyanakodni, és utánanézni annak, hogy a kontextustól függően melyik forma használatos, mielőtt elfogadnánk a javaslatot.

Több ízben is érintettük már a különírás-egybeírás témakörét. A jelen probléma is oda tartozik. A bal oldal ~ baloldal, jobb oldal ~ jobboldal esetét a helyesiras.mta.hu Külön vagy egybe? eszköze is ismeri, mindkét írásmódot felajánlja, magyarázattal és értelemzéssel kiegészítve azokat.

A két kifejezés egybeírva és különírva is helyes, ám ahogy az lenni szokott, a két írásmód más-más jelentést takar. A bal oldalt különírjuk abban az esetben, ha a jelentés ’a szív felé lévő oldal’, egybeírjuk akkor, ha a jelentés ’politikai irányzat’. A Nyelvművelő kéziszótár is hasonlókat fogalmaz meg: különírandó, ha konkrét helyre vonatkozó jelentésében kerül elő (az út bal oldalán, bal oldali közlekedés, a bolt a bal oldalon van), egybeírandó viszont akkor, amikor átvitt értelemben, politikai irányzatra értve használjuk (baloldali párt).

A jobb oldal írásmódja ugyanezek szerint alakul: konkrét jelentésben, valóságos irányt jelölve, ’nem a szív oldala’ jelentéssel külön írjuk (Magyarországon jobb oldali közlekedés van), míg politikai értelemben egybe kell írni (jobboldali politikus).

Felhasznált irodalom: Grétsy László – Kemény Gábor (szerk.) 1996. Nyelvművelő kéziszótár. Auktor Kiadó, Budapest.

A kép forrása: http://media.hazipatika.com

Hozzászólások betöltése...