Helyes blog
Hírek, érdekességek, helyesírási kérdések

Eurót az európaiaknak

Nyelvészet és helyesírás
2014. június 11. 11:00 | LZS

Még egy ideig nem lesz nálunk forgalomban, de nem rossz, ha tudjuk, hogyan is kell leírni helyesen.

Egyik kedves olvasónk az alábbi kérdéssel fordult a közönségszolgálathoz: hogyan írjuk helyesen az alábbi kifejezéseket?

  • Euro vagy euró?
  • Euroövezet vagy euróövezet?
  • Eurót vagy euro-t vagy eurot?

A nyelvi tanácsadó szolgálat munkatársa a következő választ adta:

A helyesírási szabályok, nyelvhasználati szokások és a jelentésmegoszlás alapján kétféleképpen írható a kérdéses szó.
Az euro- előtag, amely görög–latin eredetű – jelentése ’Európával kapcsolatos, valaminek az európai volta, az Unió szabványainak megfelelő stb.’ – rövid o-val írandó, például eurokonform, euroatlanti stb. Ilyenkor rövid o-t ejtünk és írunk is.
A közös pénznem a magyarban az euró nevet kapta, ebben pedig a szó végén a magyar kiejtés szerint hosszú az ó.
Tehát a pénznem magyar írásmódja euró, az előtagé pedig euro-. (Miként például a foto-, fotó; sztereo-, sztereó; video-, videó esetében is megvan ez a kettősség.) Így tartalmazza az írásmódot a hatályos helyesírási szabályzat, az AkH. 11., és így szerepel az erre épülő helyesírási, nyelvhelyességi kézikönyvekben is.
A kettősség tehát a normatív (köznyelvi) nyelvhasználatban is megvan: az euró főnévként, pénznemként hosszú; ez összetételben is lehet, ha pl. a pénznemre gondolunk mint előtagra, akkor lehet euróövezet. Az euro- előtag megjelenítése pedig rövid o-val (l. a fenti példákat), akár euroövezet is.

Olvasónk arra is kíváncsi volt, vajon van-e arra lehetőség, hogy a köznyelvi és a szaknyelvi szövegekben (magyar nyelvű joganyagokban) eltérő írásmódot alkalmazzunk: köznyelvi használat esetén az euró, joganyagok esetén az euro írásmódot.

Nem lenne szerencsés, ha a szaknyelvi és a köznyelvi használat más szempontok alapján térne el egymástól – válaszolta a kérdésre szakértőnk. Az euro-, euró írásmód tehát nem a szövegtípustól függ, hanem a szó használatának, jelentésének mivolta, jellege, szófaja határozza meg. (Az euró általában főnév és összetételekben főnévi előtag; az euro- pedig olyan idegen előtag, amely önállóan nem használatos, csak összetételekben fordul elő.)
Hozzászólások betöltése...