Helyes blog
Hírek, érdekességek, helyesírási kérdések

A felsorolások mikéntje

Nyelvészet és helyesírás
2014. február 17. 15:30 | KR

A felsorolások esetében az alapvető kérdés: le kell-e zárni a mondatokat ponttal vagy sem? Hogyan is működik tehát az írásjelhasználat?

A felsoroláskor használt tipográfiai jelzések alkalmazása meglehetősen bizonytalan az írásgyakorlatban. Bár a felsorolt pontok tipográfiája nem feltétlenül fogalmazható meg szabálypontok mentén, egy-két fő irányelvet érdemes követni.

 • Ha a felsorolt gondolatok tagolt szerkezetű mondatok, akkor ki kell tenni a pontot a felsorakoztatott mondatok végén, például:
Az Általános szerződési feltételek hatálya:
  • A Felek az Egyedi szerződésben határozzák meg a Kutatási szerződés jelen ÁSZF-hez képest egyedi feltételeit.
  • Amennyiben a Felek a jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérnek, az eltérő feltételeket az Egyedi Szerződésben határozzák meg.
  • A jelen ÁSZF alkalmazandó mindazokban a kérdésekben, amelyekről az Egyedi Szerződés részletesen nem rendelkezik.
 • Ha a felsorolás szavakból vagy mondatnál kisebb kifejezésekből áll, általában másképp járunk el, ha folyó szöveg részét képezi a felsorolás, illetve ha valamiféle vázlat, prezentáció darabja. Előbbi esetben általában pontosvesszőt (esetleg vesszőt) teszünk az egyes tételek végére, majd a felsorolást ponttal (szükség esetén kérdőjellel, felkiáltójellel) zárjuk. A második esetben azonban a tételek végéről elmaradhat a pontosvessző, a felsoroláséról meg a pont. A nagy kezdőbetű ilyenkor opcionális. Például:
(Folyó szövegben) Csatolandó dokumentumok:
  • közpénznyilatkozat;
  • intézményi nyilatkozat;
  • részletes projektterv.
(Prezentációban) Csatolandó dokumentumok:
  • közpénznyilatkozat
  • intézményi nyilatkozat
  • részletes projektterv
 • Abban az esetben pedig, ha a felsorolás pontjai vagy szervesen kapcsolódnak a mondathoz, vagy olyan tagmondatok, amelyek nyelvi viszonyban állnak a bevezető mondattal, a felsorolás egységeit vessző vagy pontosvessző választja el egymástól, és ponttal végződik. Például:
A szervezéssel kapcsolatos tennivalók:
  • beszerezni a vacsorához szükséges alapanyagokat;
  • felhívni a vendégeket;
  • kitakarítani a lakást.
 • Ha pedig felsorolásunkban keverednek a típusok, a fő szempont az egységesség.
Címkék: írásjelek
Hozzászólások betöltése...