Helyes blog
Hírek, érdekességek, helyesírási kérdések

Jó munkához…

A portálról
2015. március 7. 13:00 | KR

Hosszú ideje tettük közzé a portál utolsó frissítéseit, ezalatt sok hiba és javítás gyűlt össze. Lássuk, mik is ezek!

Okulva az Önöktől érkezett levelekből, néhány kiegészítő megjegyzéssel láttuk el a Helyes-e így? eszköz leírását, továbbá feltüntettünk példákat is, amelyekre ebben a modulban érdemes, illetve nem érdemes keresni.

Külön vagy egybe? eszközünk azt alábbiakban módosult:

 • A *férfi-magasugrás kifejezés kötőjeles, helytelen javaslatának törlése. A helyes alak: férfimagasugrás.
 • A magyarázatokban lévő vesszőhiba szintén javítva lett.
 • A cikk-kereskedéshez tartozó magyarázatot átfogalmaztuk szabatosabbra.
 • A monitoringvizsgálat kefejezésnél a rendszer által az összetett szónak vélt monitor + ing-et letiltottuk, így már helyesen (egybe) szerepel a monitoringvizsgálat kifejezés.
 • Az együtt érez, együtt érző, együttérzés kifejezésre adott javaslatokat javítottuk és magyarázatokkal láttuk el.
 • Az alumínium szó *alu + mínium helytelen elemzését letiltottuk.
 • Az exobolygó és kisbolygó kifejezéseket már csak főnévként elemzi a rendszer, nem pedig folyamatos melléknévi igenévként.
 • Az inni, venni főnévi igeneveket a rendszer melléknévként (is) elemezte *inn + i, venn + i, ez zavart okozott az enni( )való, inni( )való kifejezések magyarázatában. Ezt azóta szintén letiltottuk.
 • Javítottuk a *kétségbe vonás kifejezést, most már helyesen szerepel: kétségbevonás.
 • Az *igei vonzatkeret kereső kifejezés esetében eltávolítottuk a helytelen javaslatot.
 • Az okos + telefon, okos + eszközök bemenetek esetén a program felajánlja az egybeírást is, amennyiben a jelentés ’PC-szerű funkciókkal rendelkező’.
 • A rendszer fej + tett (fejtett) és por + tál (portál) kifejezéseket összetételként elemezte, ezeket letiltottuk.
 • Új szabályt írtunk az ez esetben, ez évben szerkezetekhez: „A mutató névmást különírjuk attól a főnévtől, amelyre utal.” Az ez + úton szerkezethez két megoldást kap a felhasználó, magyarázatokkal ellátva.
 • Szintén új szabályokat hoztunk létre az alapú szót tartalmazó szerkezetekhez: ha az alapú valaminek a formájára utal, különírandó (négyzet alapú), egyéb esetben egybeírandó (webalapú).
 • Javítottuk az egészségmegőrzési kifejezéshez tartozó szabályt. Most már helyesen szerepel, egybeírva.
 • Eltávolítottuk a vakvezető + kutya bemenethez adott rossz megoldásokat.
 • Javítottuk a vegyiművek írásmódját: felvettük a hagyományosan egybeírandó minőségjelzős összetételek közé. Ugyanígy jártunk el a vízimadarak, vízimadár kifejezésekkel.
 • Felvettük a gyorsétel, gyors étel kettőst a javasolt alakok közé, továbbá magyarázattal láttuk el őket.
 • Most már helyes megoldást ad a rendszer a magnézium + vegyület bemenetre: magnéziumvegyület.
 • Javítva a papír-írószer bolt írásmódja.
 • A biológia + tagozat bemenetre eddig egybeírást javasolt a rendszer, szemben az angol + tagozat szerkezettel, ahol különírást. Egységesítettük a javaslatokat, így minden ilyen típusú kérdésre különírást javasol a program.

A Helyes-e így? eszközünk javításai a következők voltak:

 • A helyesnek elfogadott lót alakot egyértelműsítő példamondattal láttuk el: „Egész nap lót-fut.”
 • A következő – eddig ismeretlennek jelölt – szavakat vettük fel a szótárba: homofób, durum, kontraproduktív.
 • A következő szavakat tiltottuk le a tévesen helyesnek ítélt szavak közül: *törzsgyökeres, *UFÓ, *rendőrőrnagy, *bocsájt, *bólintgat, *kacsintgat, *orrgazda, *szeretetreméltó típusú kifejezések, *BUÉK és további pont nélküli változatai.
 • Javítottuk az *óvva, *szívva, *hívva szavakat, most már helytelennek jelöli őket a rendszer, és az egy v-s alakokat javasolja.
 • Javítottuk továbbá a billiárd definícióját.
 • Új paronimapárokat is hozzáadtunk a listához: menny és meny, bensőséges és belsőséges, menjünk és mennyünk.

A Dátumok eszközben javított hiba:

 • A február rövidítése (febr.) tévesen *feb.- alakban szerepelt, javítottuk.

Az Elválasztás eszközünk pedig az alábbi két szó helyes elválasztásával módosult:

 • Kos-su-thot, Hor-vá-thot.

Továbbra is várjuk észrevételeiket. Köszönjük!

A kép forrása: spongyabob.jatekvan.hu.

Címkék: verziók
Hozzászólások betöltése...