Helyes blog
Hírek, érdekességek, helyesírási kérdések

Kirakós a szavakkal II.

Nyelvészet és helyesírás
2014. november 7. 10:30 | LZS

ELTE-s, tb-t, tajjal: káosz? Avagy a mozaikszók helyesírási vonatkozásairól.

A mozaikszók leggyakoribb fajtái az ún. betűszók, amelyek valamilyen többszavas kapcsolat kezdőbetűinek elemeiből alakulnak ki. Kiejtésük többféleképpen történhet. Az ún. betűző ejtés esetén minden egyes betűt betűnévvel ejtünk: OTP [ótépé], tbc [tébécé]. Más esetben a betűk összefüggő egymásutánját egy hangsorként mondjuk ki: MÁV [máv]. Előfordul az is, hogy összefüggő hangsorként ejtjük ki a betűszót, de az ejtés megkönnyítésére bizonyos helyekre plusz magánhangzót szúrunk be: GYSEV [gyesev].

Gyakran használunk idegen erdetű (főként angol) betűszókat. Ezek kiejtése történhet magyarosan (BSA [béesá]), illetve az eredeti nyelv szerinti betűző vagy egybeejtéssel (CIA [szíájé]). Vannak ingadozó kiejtésű idegen eredetű betűszóink is, például a(z) HBO [éjcsbíó] ~ [hábéó]).

A betűszók lehetnek tulajdonnévi, illetve köznévi eredetűek. A tulajdonnévi betűszók minden betűje nagybetűvel írandó: MTI ’Magyar Távirati Iroda’. Ez akkor is érvényes, ha a betűszó valamelyik betűje nem egy szó, hanem egy összetételi utótag, például BM (nem Bm) ’Belügyminisztérium’. (Kivételes írásmódú a KüM ’Külügyminisztérium’, amely kisbetűs elemet is tartalmaz.) A köznévi betűszók alapvetően csupa kisbetűből állnak. A rövidítésekkel ellentétben sem alkotóelemeik között, sem a szó végén nincs pont. Példák: szja, szmk, tb. Az idegen eredetű, többelemű közszói alakulatok írásmódjára mégis inkább a csupa nagybetű jellemző (ez főként a szaknyelvekre jellemző): AIDS, COPD ’chronic obstructive pulmonary disease, krónikus obstruktív légúti betegség’.

A betűszók toldalékolása – a rövidítésekkel ellentétben – mindig a kiejtett alakhoz igazodik (ugyanez áll a névelőhasználatra is). A toldalékokat kötőjellel kapcsoljuk a betűszókhoz: TDK-s. Rövid magánhangzóra végződő betűszó esetén toldalék kapcsolásakor a magánhangzó kiejtésbeli megnyúlását nem jelöli a helyesírás: ELTE-s és nem *ELTÉ-s. Kivételes írásmódúnak számít az áfa, az eva és a taj betűszó, amelyekhez a toldalékot közvetlenül kapcsoljuk: áfát, evát, tajjal. Az áfa és az eva esetében a szó végi magánhangzó nyúlását is jelöli a helyesírás.

Összetett szavakban a betűszói tagot kötőjellel kapcsoljuk (többnyire előtagként fordulnak elő): OKTV-részvétel, tsz-tag. A fent említett három betűszó itt is kivételesen viselkedik, mivel kötőjel nélkül járulnak hozzájuk az összetételi tagok: áfabefizetés, evaköteles, tajkártya.

Bizonyos közszói betűszóknak létezik betűző írásmódja: tébécé ~ tbc, tévé ~ tv, vécé ~ WC (!). Ha a betűző írásmódot választjuk, ügyeljünk arra, hogy ezek már elveszítették a mozaikszóra jellemző tulajdonságaikat, úgy viselkednek, mint a „rendes” szavak: közvetlenül kapcsoljuk mind a toldalékot, mind az összetételi (utó)tagot: tévét, tévéfilm, vécéillatosító.

A szóösszevonásokhoz – a betűszókkal ellentétben – kötőjel nélkül kapcsoljuk a toldalékot: Röltexszel, nagykert. A tulajdonnévi szóösszevonásokhöz kötőjellel kapcsoljuk az utótagot (Kermi-igazolás), míg a köznéviekhez kötőjel nélkül (gyesigénylés).


A kép forrása: www.jateknet.hu.

Címkék: szóalkotásmód
Hozzászólások betöltése...