Helyes blog
Hírek, érdekességek, helyesírási kérdések

A magyar nyelv nehézségei: szóalakhasadás I.

Nyelvészet és helyesírás
2014. június 4. 12:00 | KR

Lehet-e fátyolos a menyasszony és fátylas a tekintet? Mi hát a különbség, és miért alakult így?

A ritkább szóalkotásmódokról már született két poszt (népetimológia, szóösszerántás és szóalakvegyülés), ezúttal egy más természetű nyelvi folyamatot veszünk górcső alá, a szóalakhasadást.

A szóhasadás során egy szó – akár alapalakjában, akár toldalékolt formájában – két, esetleg több alakváltozatra bomlik. Ezek között pedig jelentésmegoszlás áll be, amely lehet részleges vagy teljes.

A szóhasadás fő oka a gazdaságosság. Vegyük például a szláv čeľaď szót, amelyet már kétféleképpen vettünk át; család és cseléd alakban. Ezek régen ugyanazt jelentették (’háznépe, szolgáló’), a múlt századtól azonban a ’familia’ jelentés a család alakkal, míg a ’háznépe, szolgáló’ a cseléd alakkal rögzült.

A toldalékos szóalakok alaki és jelentésbeli elkülönülése a szóalakhasadás (aprója – apraja), míg a szavak alak- és funkcióhasadása a szóhasadás (csuda – csoda, család – cseléd), tehát itt a toldalék nem játszik közre.

A szóalakhasadásnak két fő típusa van; egyrészt amikor a jelentéseltéréseket a tőváltozatok idézik elő (éber: éber-en – ébr-en), másrészt amikor a jelentéseltérések a különböző alakú toldalékoknak köszönhetők (kitűnő: kitűnő + k – kitűnő + ek). Ebben a posztban az első típussal foglalkozunk.

Bizonyos szavak a szótári tövük mellett további tövekkel is rendelkeznek. Ilyen pl. a ló- (lóval) és a lov- (lovat). Ez esetben a szóalakhasadás általában akkor jön létre, ha a szónak mind a szótári tövéből, mind egy további tövéből megalkothatjuk egy toldalékos alakját, tehát egy típusú toldalékhoz kétféle tő járulhat, amelyeknek jelentése eltér.

Ezeket a jelentéskülönbség jellege szerint, továbbá a tövek alakja szerint lehet csoportosítani. A jelentéskülönbség jellege szerint lehetnek:

  • Kvázi egyjelentésűek: ezer: ezeret – ezret, élet: életemben – éltemben, fátyol: fátylat – fátyolt.
  • Árnyalati, használatbeli elkülönülés: gyanakodó – gyanakvó, igyekező – igyekvő.
  • Pontosan megfogalmazható jelentésbeli különbség: velője – veleje, daruk – darvak.

A töveknek számos alakja lehet szófajtól is függően. Ezek részletesen olvashatók több tanulmányban is, most viszont következzen néhány további példa a teljesség igénye nélkül.

Barom: baromja – barma, csülök: csülökje – csülke, fátyol: fátyolos – fátylas, sólyom: Sólyomot (tulajdonnév) – sólymot, lélek: lélektelen – lelketlen, vér: veres – véres, borjú: borjúja – borja, gyapjú: gyapjas – gyapjús, nő: nője – neje, gyalogol: gyalogoló – gyalogló, határozószók (nyelvészeti terminus) – (meg)határozó szavak.

Hozzászólások betöltése...