Helyes blog
Hírek, érdekességek, helyesírási kérdések

A Magyar Tudomány Ünnepe 2015

Hírek, ismertetők
2015. november 13. 15:00 | FN & KR & LZS

Ismét érdekes előadásokat hallhattunk a Magyar Tudomány Ünnepének alkalmából.

2015. november 10-én az MTA Székházában lezajlott a Magyar Tudomány Ünnepe 2015 programsorozat alkalmából A nyelvtudomány technológiai alapú evolúciója című rendezvény. A minden érdeklődő számára nyitott, kifejezetten ismeretterjesztő célú programon az MTA Nyelvtudományi Intézetének munkatársai, köztük több fiatal kutató tartott előadást egy-egy érdekes témáról.

Pintér Lilla fiatal kutató előadásában arról beszélt, hogy az elméleti nyelvészetben is kifejezetten érdemes kísérleteket végezni, mivel ezek hozzásegíthetik a kutatót bizonyos elméleti kérdések megválaszolásához. Az előadó példaként egy olyan kísérletről számolt be, amely azt vizsgálta, hogy a gyerekek a felnőttekhez képest hogyan értelmeznek, ítélnek meg bizonyos mondatokat.

Káldi Tamás fiatal kutató a szemmozgáskövető berendezés nyelvészeti felhasználásáról beszélt. Tekintetünk és figyelmünk irányulása összefüggésben áll a mondatfeldolgozás folyamatával, ezért ezekből levonhatók nyelvészetileg fontos következtetések.

Gráczi Tekla Etelka, a fonetikai osztály munkatársa a beszédkutatás különböző területeit mutatta be, továbbá ismertette a beszédkutatásban használatos műszerek, eszközök, eljárások fejlődését, Kempelen beszélőgépétől kezdve a nyelvre helyezett fekete tusból és gumiarábikumból előállított palatogramon/lingvogramon át egészen a legmodernebb eszközökig. Ezekből az eszközökből kiállítás is nyílt, mely megtekinthető a Nyelvtudományi Intézet épületében.

Sipos Mária és Kornai András a veszélyeztetett nyelvekről beszélt. Körbejárták azt a kérdést, hogy vajon be kell-e avatkozni a nyelvcsere és nyelvek kihalásának folyamatába, illetve hogy milyen szerepet tölthet be a nyelvtechnológia a nyelvi revitalizációban.

Makrai Márton fiatal kutató arról tartott előadást, hogyan lehet egynyelvű szövegekből automatikus módszerekkel szótárt generálni. Kutatásának egyik érdekes része, ahogy a matematikát bevonja a nyelvek összehasonlításába. Tudták Önök például, hogy két nyelv azonos szavainak távolsága kiszámolható?

Simon László, a szótári osztály munkatársa arról tartotta előadását, hogy a szótárírónak milyen lehetőségeket nyújthat a technológia. Ezekre a lehetőségekre A magyar nyelv nagyszótára munkálatainak bemutatásával reflektált. Ami világossá vált az előadás alatt, hogy egy szócikk megírása felettébb fáradtságos munka, még ha valamilyen technológia áll is rendelkezésünkre.

Sass Bálint a nyelvtechnológiai osztályról a korpuszok és a korpuszlekérdezők fejlődéséről számolt be, valamint ezek használatát érdekes példákkal is szemléltette. Az idők távlatában valóban sokat fejlődött a lekérdezések összetettsége. Például egy olyan komplex lekérdezéssel, hogy "{con}{bck}{con}{con}{neu}{con}ban," választ kaphatunk arra a minket nyugodni nem hagyó kérdésre, hogy melyik alak a standard: farmerban vagy farmerben. :) Tehát: egy ilyen típusú vegyes hangrendű szóban vajon milyen hangrendű lesz a toldalék. (A magánhangzó-harmóniáról bővebben itt olvashatnak.)

A Magyar Tudomány Ünnepével kapcsolatos programok folytatódnak: november 26-án Digitális és kísérletes nyelvészet címmel nyílt nap lesz az MTA Nyelvtudományi Intézetében, ahová minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Címkék: esemény
Hozzászólások betöltése...