Helyes blog
Hírek, érdekességek, helyesírási kérdések

Megjelent A magyar nyelv nagyszótára VI. kötete

Hírek, ismertetők
2017. február 2. 16:30 | LZS

2017. február 1-jén bemutatták a Nyelvtudományi Intézetben A magyar nyelv nagyszótára legújabb, VI. kötetét.

A rendezvényen jelen volt Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Megnyitó beszédében kiemelte a Nagyszótár jelentőségét: ennek az örökkévalóságnak készülő munkának nem csupán a teljességre és a tudományosságra kell törekednie, hanem arra, hogy az állandóan változó nyelvről hiteles pillanatképet nyújtson. Az MTA elnöke felidézte azt is, hogy az Akadémiát eredetileg a magyar nyelv művelésére (= minél több területen való használatára) alapították, s a nyelv megértése, használata a szótárral kezdődik.

Ezt követően Ittzés Nórának, az MTA Nyelvtudományi Intézet Szótári Osztályának vezetője bemutatta a szótár készítésének munkálatait. Beszélt az egynyelvű, általános értelmező szótárak jellemzőiről. Kiemelte, hogy a szótárkészítők mindig konkrét, ténylegesen előforduló szövegek alapján dolgoznak, az összegyűjtött szöveganyag (korpusz) adatainak elemzésének segítségével készítenek szócikkeket. Számos nyelv- és stílusváltozat szövegeiből válogatnak: a szépirodalomtól kezdve egyes rétegnyelveken át egészen a szlengig. Mindemellett fontos, hogy nem csupán az egyes szavakat, hanem a szónál nagyobb egységeket, az ún. állandósult szókapcsolatok bizonyos típusait is feldolgozták a szótár készítői. A szótár szófaji rendszerében pedig a legújabb grammatikai kutatások eredményeire támaszkodik.

Nemcsak a nyelvészek és az irodalomtudomány kutatóinak lehet érdekes a Nagyszótár újabb kötetének megjelenése, hanem a kultúrtörténet iránt érdeklődők számára is. Péterfy Gergely író az irodalom és a szótár kapcsolatát, a Nagyszótár irodalmi és kulturális jelentőségét emelte ki előadásában.

A rendezvényen bemutatták A magyar nyelv nagyszótára online változatát is. Merényi Csaba, a Nagyszótár informatikai munkatársa elmondta, hogy a nagyszotar.nytud.hu címen elérhető online szótár mind a hat eddigi nyomtatott kötet teljes anyagát tartalmazza, egységesen kereshető formátumban, ingyenesen.

Kenesei István, az MTA Nyelvtudományi Intézetének igazgatója néhány számadattal is szolgált: a hatodik kötet megjelenésével a sorozat oldalszáma hétezerre, az összes szócikk száma több mint 15 ezerre nőtt. A szócikkekhez tartozó példamondatok száma jelenleg 170 ezerre tehető. Tekintettel arra, hogy a szótár számos tudományterület anyagát tartalmazza, szükség volt az adott tudományok képviselőit is bevonni a munkába: több mint 60 ezer lektor ellenőrizte a szócikkeket a tudomány legkülönfélébb területeiről.

Címkék: esemény
Hozzászólások betöltése...