Helyes blog
Hírek, érdekességek, helyesírási kérdések

Mi változott 1984-ben? – 2. rész

Érdekességek
2014. április 25. 12:00 | LZS

Mióta ventilátor a ventilátor, nejlon a nylon, és mióta kisbetűs a nagy októberi szocialista forradalom?

Előző blogbejegyzésünkben az 1984-es akadémiai helyesírási szabályzat változásairól esett szó általánosságban. Ámde nemcsak a szabálypontok, hanem egyes konkrét szóalakok írásmódjában is változás következett be. Nézzünk ezekre néhány példát!

  • Bizonyos idegen eredetű szavakat, amelyek az eredeti nyelvben dupla l-lel írandók, a 11. kiadás megjelenéséig szintén két l-lel kellett írni: alligátor, flanell, ventillátor. Az új szabályzat szerint már egy l-lel írandók: aligátor, flanel, ventilátor.
  • Ennek ellenkezője történt a paralel szóban, amely 1984-ig egy l-lel íródott, a 11. kiadás viszont vagylagossá tette (paralel és parallel is jó megoldás).
  • 1984-ig – az eredeti latin írás- és ejtésmód két r-jét követve – két r-rel írtuk a konkurrencia szót (lat. currere igéből). A 11. kiadás érvénybe lépésétől kezdve egy r-rel írandó: konkurencia.
  • A klozet szót az 1954-es szabályzat klozettnek javasolja, az 1984-es már egy t-vel íratja.
  • Nemcsak az r, l, t mássalhangzóknak, hanem bizonyos magánhangzóknak is változott az időtartama. Így például korábban rövid ü-vel kellett írni a zsüri szót, míg 1984-től kezdve hosszúval: zsűri. Ugyanígy hosszúra változott a korábban rövid i-vel írandó hívő szó i-je.

Bizonyos földrajzi nevek helyesírásában érvényesül az értelemtükröztetés elve. Például a Gellért-hegy magát a hegyet jelenti, míg a Gellérthegy a budapesti városrészt. Ez a kettősség az 1984-es AkH.-ig nem volt meg: a 10. kiadás csupán az egybeírt alakot tüntette fel. Az új szabályzatban (zárójelben a megfelelő magyarázattal) az egybeírt és a kötőjeles alakok is szerepelnek. További példák: Galyatető – Galya-tető, Margitsziget – Margit-sziget.

Mivel változtak – azaz pontosították – a szótagszámlálás szabály feltételeit, így a szabályzat szótári részében szereplő bizonyos többszörös összetételek írásmódja is módosult. Így a korábban egybeírva javasolt földművesszövetkezetből földműves-szövetkezet lett, míg a korábban kötőjelezett foggyökér-gyulladás – mivel csak 6 szótag – immár egybeírva szerepel: foggyökérgyulladás.

Változott a helyesírása a nejlon szónak is, amelyet csak 1984-től írunk így: korábban az idegenes nylon volt a normatív alak. Az új írásmód – annak ellenére, hogy igen elterjedt volt a [nájlon] kiejtés is – mégis a nejlon lett. (Továbbá – az anyagnévi jelzős összetételek írásmódjának szabálya alapján – a nejlonharisnya is egybeírva szerepel már a korábbi különírt alak helyett.)

Végezetül megemlítjük, hogy – tükrözvén a kései Kádár-korszak politikai változásait – az 1954-es szabályzat szerint csupa nagy kezdőbetűvel íródó Nagy Októberi Szocialista Forradalom, illetve Nagy Honvédő Háború írásmódja kisbetűs lett: nagy októberi szocialista forradalom, nagy honvédő háború – akárcsak a többi történelmi esemény neve.

Hozzászólások betöltése...