Helyes blog
Hírek, érdekességek, helyesírási kérdések

Sehol se talállak..

Érdekességek
2014. október 17. 11:00 | KR

Vajon helyes-e a híres dalcímben a se használata? Posztunk többek között erre ad választ.

A se-sem felcserélése többek között az egyik olyan nyelvi tendencia, amelyet már többen, több helyen próbáltak tisztázni, de a mai napig találkozhatunk bizonytalan használattal mind a beszélt, mind az írott nyelvben. Hogyan alakult hát ki a sem és a se, mi a különbség a kettő között, és miért keverednek a funkciók?

Ahogy a Nyevművelő kéziszótár írja: a se tiltószó, amely még tiltó mondatban is kötelező (te se menj el; egy tapodtat se), tehát felszólításkor, óhajtáskor használatos. A sem pedig tagadószó (tegnap sem evett semmit), tehát kijelentéskor és kérdéskor használjuk.

Az évek során több szakirodalom is foglalkozott a sem-se szavakkal és funkciójukkal. Az egyik a se(m)-(e)t hol tagadószónak, hol kötőszónak nevezi, míg a másik a sem és se szócskákat a tagadószók között a nem, ne alternatíváiként sorolja fel.

A sem az es (is) és a nem összeolvadásából keletkezett, és a nem következtében tagadó ereje van. A sem funkcióhasadáson ment át, és elkülönült a tagadószói funkció és a sem..., sem... páros kötőszói funkció.

A se az is ne összetételből származik és a tiltó, tagadó funkción kívül páros kötőszói funkcióval is rendelkezik. A se..., se... páros kötőszóval leginkább megkövesedett kifejezésekben találkozhatunk (se füle, se farka).

A Nyelvművelő kéziszótár szerint a sem durva hiba tiltó mondatban. A tagadó mondatban a sem helyetti se használatát enyhébben ítélik meg, legfeljebb pongyolaságnak minősítik. Valójában a nyelvhasználók körében a két szó felcserélése már-már mindennapos, főleg a beszélt nyelvben. Továbbá – ahogy a Nyest-cikkben is olvashatjuk – „a magyar nyelv múltja és jelene ugyanis egyaránt arról tanúskodik, hogy a tagadó kijelentésben helyes a sem is, meg a se is, tehát például az egy szót sem szólt állítmányi szerkezet – főleg a nem különösebben választékos stílusban – bízvást formálható így is: egy szót se szólt.

A sem-et tehát csak tagadásra, de a se-t tiltásra is és tagadásra is használhatjuk.

A poszt megírásához forrásként a Nyelvművelő kézikönyvet, É. Kiss Katalin tanulmányát és a Nyest cikkét használtuk.

A kép forrása: www.marosvasarhelyiradio.ro.

Hozzászólások betöltése...