Helyes blog
Hírek, érdekességek, helyesírási kérdések

Hogyan mosolyog az, aki somolyog?

Érdekességek
2014. október 28. 10:00 | Falyuna Nóra

A két ige jelentésbeli kapcsolatát jelzi rokonértelműségük, érezhetően van azonban valami, ami különbséget tesz közöttük. Cikkünkben ezt járjuk körbe.

Szathmári István nyelvész A nevet árnyalatai c. írásában Sajdik Ferenc Kacagástan c. rajzsorozatából kiindulva értekezik a nevetés szinonimáiról. Sajdik a kacag és a nevet igék 27 szinonimáját jeleníti meg rajzokon, ezzel bemutatva a nevetés különféle árnyalatait. A szinonimák között föltűnnek a mosolyog és a somolyog szavak is, melyek hasonló hangzása gondolkodóba ejtheti az embert: hasonlóak, viszont nem azonosak, de mégis mi a különbség a kettő között?

A mosolyog ige elsődleges jelentése A magyar nyelv értelmező szótára szerint ’valamely érzelem (szelíd, öröm, megelégedettség, jóakarat, kacérság, cinkosság, ill. gúny, káröröm, keserűség) úgy tükröződik az arcán, hogy csukott v. félig nyílt száját kissé szétvonja.’ Az ige a 15. századtól adatolható hangfestő szó, belőle a mosoly főnév a -g gyakorítóige-képző elvonásával keletkezett.

A somolyog ’hamiskásan, ravaszul mosolyog’ jelentése alapján a mosolygásnak egy típusa. A két ige között etimológiai kapcsolat áll fenn, ugyanis a somolyog szóhasadással keletkezett, a mosolyog ige hangátvetéssel módosult formája.

A szóhasadás olyan nyelvi folyamat, melynek következményeként egy szó több alakváltozatra bomlik úgy, hogy az alakváltozatok között részleges vagy teljes jelentéselkülönülés következik be. Ilyen például a toboz ~ doboz, a nevel ~ növel, család ~ cseléd. A somolyog ~ mosolyog esetében az alakváltozatok hangátvetéssel különültek el, a mosolyog m és s hangjai helyet cseréltek (hangátvetéses szóhasadás még például a keresztény ~ keresztyén). Az alakok elkülönülésével járó jelentésbeli különbség pedig adott: aki somolyog, az kifejezetten hamiskásan mosolyog.

Bár bizonyos, hasonló folyamattal keletkezett szavak közti kapcsolat már alig vagy semennyire sem érezhető, a somolyog és a mosolyog esetében ezt még érzékelni rokonértelműségük révén, egy fogalomkörhöz tartozásukat mutatja, hogy a nevet szinonimáiként tartjuk őket számon.

A két kifejezésnek azonban egymástól külön fejlődve olyan további jelentéseik, jelentésárnyalataik alakulhatnak ki, amelyek a másik ige jelentéseivel, jelentésárnyalataival kevesebb, vagy semmilyen kapcsolatot nem mutatnak. Ezért ne feledkezzünk meg arról, hogy a rokonság nem egyenlő az azonossággal, a két kifejezés nem cserélhető föl egymással minden kontextusban, és így bár mindenki mosolyog, aki somolyog, de nem mindenki somolyog, aki mosolyog.

Felhasznált irodalom:

  • Szathmári István. A nevet árnyalatai. Magyar Nemzet. 2000. augusztus 1.: 15.
  • Országh László (szerk.) 1978. A magyar nyelv értelmező szótára. Akadémiai Kiadó, Budapest.
  • Benkő Loránd (szerk.) 1976. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. Akadémiai Kiadó, Budapest.

A kép forrása: szocialis-gondozo.lapunk.hu.

Hozzászólások betöltése...