Helyes blog
Hírek, érdekességek, helyesírási kérdések

A tömegek médiuma

Érdekességek
2014. május 9. 10:00 | KR

Az idegen szavak többes száma néha jól megzavarja az embert; kérdezőnkkel is ez történt.

Az e-mail írója azzal fordult közönségszolgálatunkhoz, hogy mostanában egyre gyakrabban találkozik a médiák kifejezéssel, annak ellenére, hogy legjobb tudomása szerint a helyes használat a médium (egyes szám), illetve média (többes szám) kifejezés.

Hosszabb utánajárást követően kollégáink a következő válasszal szolgáltak:

Igen, a média az angol mass-media ’tömegkommunikációs eszközök (összessége)’ kifejezés utótagjának ebben a gyűjtőnévi megnevezés értelemben való átvétele. Tehát a média – amelynek útját a Nyelvművelő kéziszótár (2005) jól összefoglalja – többes számú értelmű; forrása a latin medium ’valaminek a közepe, középső része’ szó többes számú alakja. Még egy, ezúttal magyar többesjellel való ellátása (médiák) nem tekinthető szerencsésnek.
Viszont a médium, médiumok sem tökéletes megoldás, a szó régebbi, ma is használatos ’könnyen hipnotizálható személy’ jelentéssel való egybeesés miatt.
A nyelvhasználatban – tehetjük hozzá – a jelenlegi tendenciák alapján alakilag tehát szabálytalanul, de szemantikailag indokoltan jelentésszétválás következik be a médium/médiumok és a média/médiák használatában.

Köszönjük a kérdést és a választ is!

Hozzászólások betöltése...