Külön vagy egybe?

A rendszer megvizsgálja a megadott szavakat, és javaslatokat tesz arra, hogy hogyan lehet őket leírni (külön, egybe vagy kötőjellel).

Példák kérdésekre:
2 javasolt alak: (a sorrendnek nincs jelentősége)
"könyv alakban"
1. lehetséges magyarázatRészletek ▶
A „könyvfőnevet és az „alakbanfőnevet különírjuk az alábbi szabály alapján:
Ha a jelentés: 'A sorozat könyv alakban is olvasható.', különírást alkalmazunk. [AkH11-107b, AkH12-105, OH-108]
2. lehetséges magyarázatRészletek ▶
A „könyvfőnevet és az „alakbanfőnevet különírjuk az alábbi szabály alapján:
Az -/ban/-ben ragos főnevekkel alkotott főnévi jelzős szerkezeteket különírjuk. [OH-116]
"könyvalakban"
Magyarázat Részletek ▶
A „könyvfőnevet és az „alakbanfőnevet egybeírjuk az alábbi szabály alapján:
Az alárendelő összetételeket mindig egybeírjuk. A jelentés ebben az esetben: ’Könyvalakban én nem tudok jobbat a Fr5-nél!’. [AkH11-128c, AkH11-129, AkH12-110, AkH12-111, OH-119–120]
Megjegyzés:

A különírás-egybeírás témakör különösen összetett eleme a magyar helyesírás rendszerének. A szabályok sokszor többértelműek, a nyelvhasználók szövegkörnyezetet értelmező képességére építenek. Ezekben az esetekben igyekszünk a megadott bemenetnek megfelelő, összes lehetséges szabályos írásmódot megmutatni, segítséget nyújtva a megfelelő értelmezés kiválasztásához. A felhasznált nyelvtechnológiai eszközök – mint minden, a mesterséges intelligencia határterületén mozgó, információs technológiai megoldás – jelenleg szükségszerűen nem képesek az esetek 100%-ában helyes választ adni. Másfelől, a különírás-egybeírás bizonyos kérdései különösen nehezen ragadhatóak meg számítógéppel. Így gyakran előfordulhat, hogy rendszerünk nem képes az összes lehetséges helyes megoldást megmutatni. Az általunk javasolt megoldások mellett mindig lehetnek más helyes megoldások is. Amennyiben automatikus rendszerünk nem képes kielégítő választ adni, kérdésével forduljon bizalommal közönségszolgálatunk munkatársaihoz!

További információk a helyesírási szabályzatban:
További információk az archívumban: