Helyes blog
Hírek, érdekességek, helyesírási kérdések

Az egyfolytában nyitva tartó bolt

Közönségszolgálat
2015. november 6. 15:00 | LZS

Leugrottam az éjjel-nappaliba. Vagy az éjjelnappaliba? – kérdezte egyik olvasónk.

Hogyan írjuk a folyamatosan nyitva tartó üzlet nevét, ha azt főnévi funkcióban használjuk? – így folytatódik olvasónk kérdése. Mint írja, azért nem tud dönteni, mert az összetétel összeforrottnak látszik, és csak a második tagja vesz föl toldalékot, ennek alapján pedig az egybeírás lenne a megfelelő írásmód [hivatkozva az AkH. 101. c) pontjára]. E szabálypont szerint ugyanis a már teljesen összeforrott, csak a második tagjukon toldalékolt mellérendelő összetett szavak egybeírandók. Hasonló példák: rúgkapál, búbánat, hadsereg, hányaveti.

Az MTA Nyelvtudományi Intézet nyelvi tanácsadó szolgálatának munkatársa a következő válasszal szolgált:

Igen, jogos a dilemma, mert az éjjel-nappal+ -i más esetben szokásosan éjjel-nappali lesz, például éjjel-nappali ruhát vett magának; de ebben az esetben „főnévi funkcióban” használjuk, ahogy Ön is írja. Vagyis ebben a funkcióban a határozószó szófajt vált, főnevesül, és ilyenkor – a jelentésváltozás miatt – szóba jön az egybeírás, sőt ez volna az indokolt. Az is igaz viszont, hogy az éjjelnappali nincs kodifikálva, helyesírási szótárban nem találjuk meg, de logikusan írható egybe: éjjelnappali. Az írásgyakorlat alapján természetesen a kötőjeles írásmódot is el lehet fogadni.

A kép forrása: ittlakunk.hu.

Hozzászólások betöltése...