Helyes blog
Hírek, érdekességek, helyesírási kérdések

Kicsit sárgább, kicsit savanyú…

Érdekességek
2014. október 14. 9:35 | Falyuna Nóra

Cikkünk a magyar dinnye kifejezésből kiindulva azt járja körbe, mitől is görög a görögdinnye.

Bizonyára a legtöbbünk számára ismert A tanú című film közkedvelt jelenete az új magyar narancsról. Kiindulva hát az ehhez hasonló magyar dinnye kifejezésből: mitől görög a görögdinnye?

A nyár folyamán több piacon, zöldséges standnál is lehetett olvasni a görögdinnyék fölötti kiíráson azt a megnevezést, hogy magyar dinnye. A dinnye származására utaló megnevezés a görögdinnye szó analógiájára jöhetett létre.

A görögdinnye megnevezés eredetére vonatkozóan két népszerű magyarázat terjedt el. Az egyik szerint a kifejezés előtagja a görög hangutánzó eredetű szó, melynek hangalakja azt a hangot idézi föl, melyet a guruló tárgyak mozgása okoz. Ennek alapján a görögdinnye megnevezést a dinnye formája, és így görgethetősége motiválta. A másik nézet szerint a görögdinnyében a görög népnév ismerhető föl, amely arra utal, hogy a bizánci birodalom területéről került hozzánk.

Motiváltság szempontjából mind a két elképzelés helytállónak és logikusnak tűnik. A két szóalak nyelvészeti szakkifejezéssel egymás homonimái. Homonimák az olyan többjelentésű szavak, melyek alakjukban megegyeznek, a jelentések között azonban nem áll fenn különösebb kapcsolat. A szótárak a homonimákat külön szócikként szerepeltetik, arab számmal jelölve őket – esetünkben görög 1, görög 2.

Bármelyik nézet is legyen valós, annyi bizonyos, hogy a görögdinnye összetett szó, a tagok együttese más jelentéssel bír, mint külön-külön jelentésük összege: az előtag jelölje akár az utótag származását, akár görgethetőségét, egybeírva nem egy ’görög származású’ vagy egy ’görgethető’ dinnyének, hanem egy dinnyefajtának a megnevezése (vö. gyorsvonat mint egy vonattípus, és gyors vonat ’gyorsan közlekedő vonat’).

Ebből kifolyólag a ’Magyarországról származó görögdinnye’ pontos megnevezése magyar görögdinnye, melyben a magyar a görögdinnye jelzőjeként szerepel. A – görögdinnye analógiájára – megalkotható *magyardinnye megnevezés használható volna egy olyan új dinnyefajta jelölésére, amely Magyarországon terem, és se nem görög-, se nem sárgadinnye, hanem valamiben más – de a mienk.

A kép forrása: http://cdn1.images.videobash.com.

Címkék: szóetimológia
Hozzászólások betöltése...