Helyes blog
Hírek, érdekességek, helyesírási kérdések

Egy -i, és számolhatunk újra

Visszajelzések
2013. október 22. 12:00 | KR

Az összetételek helyesírásakor nem mindegy, hogy a plusz szótag – legyen az akár csak egy betű – milyen típusú toldalék (képző, jel vagy rag).

Természetesen ez nem egészen így van, de sokszor találkozunk olyan esetekkel, amikor egy -i képző miatt lép életbe a szótagszámlálás szabálya, az ún. 6:3-as szabály, és a tagok mellett számolhatjuk újra a szótagokat is.

A következő, Visszajelzés oldalunkról feladott e-email is egy ilyen esetre kérdez rá:

Nemrég volt egy vita a családban, hogy hogyan is kell írni a vendéglátó + ipari kifejezést. A vita eldöntéséhez a helyesírás.mta.hu portálhoz fordultunk, de a rendszer sajnos mindkettőt helyesnek ítélte meg. Akkor most melyik is a helyes?

A Helyes-e így? eszközzel korábban valóban helytelen választ kaptunk erre a kérdésre, de azóta ezt a hibát is kijavítottuk. (A javításokról itt olvashat bővebben.) Célszerű ugyanakkor az ilyen és hasonló kérdésekre a Külön vagy egybe? eszközt alkalmazni, mivel ez kifejezetten az összetételek helyes írásmódjával foglalkozik – ellentétben a Helyes-e így? eszközzel. Emellett az előbbivel a javasolt helyes alakokhoz magyarázatokat is kapunk.

Az AkH. 138. pontja vonatkozik a többtagú összetételek helyesírására:

A 6:3-as szabály azt jelenti, hogy ha az összetett szónak legalább három tagja van (pl.: vendég + látó + ipar), és hatnál több szótagból áll, akkor a két fő összetételi tag határán kötőjellel tagoljuk azt (pl. média-alapismeret).

Nem minden szótagot kell azonban figyelembe venni; a toldalékok három típusa (képző, jel, rag) közül csupán a képzőket. A jelekhez tartozik például a többes szám jele (-k), a raghoz pedig például a -ban/-ben és a -t tárgyrag. A képzők megváltoztatják a szó jelentését és sokszor szófaját is, erről könnyen felismerhetők (de vannak szófajtartó képzők is, mint a foglalkozásnevek -ász/-ész képzője, pl. cukrász vagy a gyűjtőnévképző, pl. papság).

Az e-mailben említett vendéglátó-ipari szóban az -i egy képző, tehát beleszámít a szótagszámba, emiatt lesz a vendéglátóipar szó képzős alakja helyesen vendéglátó-ipari.

Hozzászólások betöltése...