Helyes blog
Hírek, érdekességek, helyesírási kérdések

„Játsszuk, ami nincs, ami volt, / játsszuk, ami nincs, ami lesz”

Közönségszolgálat
2014. október 21. 12:30 | LZS

Avagy hány sz-szel írandó a játszik kijelentő módban, tárgyas ragozásban.

Egyik kedves felhasználónk a játszik ige kijelentő, illetve felszólító módú alakjának helyesírásával kapcsolatban érdeklődött nyelvi tanácsadó szolgálatunknál. „Azt gondolom, hogy a játsszuk alak felszólító módú. Tévedek? Mi a felszólító módú és a jelen időben tárgyas ragozású alak közötti különbség?” – Bizonytalanságot okoz a kijelentő módú alak helyesírása, például ebben a mondatban: Most *eljátszuk a mesejátékot és megyünk aludni. Hogy is van ez tehát?

A közönségszolgálat munkatársa a következőt válaszolta:

A helyes alak felszólító módban és kijelentő módban is -ssz: játsszuk. Az Ön példájával szemléltetve:
1. Most eljátsszuk a mesejátékot, és megyünk aludni. Kijelentő mód, jelen idő, határozott (tárgyas) ragozás. A -j itt a -juk személyrag részje. A -j hasonul, mint alább a felszólító módban. Ilyenkor tehát – általánosabban szólva – az -s, -sz, -z, -dz végű igék kijelentő módú, tárgyas ragozású alakjaiban megmarad az igető eredeti formája, de a j-vel kezdődő személyragok (-ja, -juk, -játok, -ják) az igető végső mássalhangzójához hasonulnak: vadásszátok, játsszuk, eddzük stb. (L. még: AkH. 80.)
2. Felszólítás: Most játsszuk el a mesejátékot, és menjünk aludni! A játsszuk elemzése itt játsz + j + uk, azaz igető, a felszólító mód jele (-j), igei személyrag. A helyesírás azonban a -j módjelnek módosult (az igető végső mássalhangzójához teljesen hasonult) változatát tünteti fel, ami jelen esetben az -sz.(Tehát: nem *játszj, hanem játssz.) A -j tehát ugyanúgy hasonul, mint kijelentő módban. A felszólító alak ilyenkor egybeesik az 1.-vel.. (Játsszuk el! Játsszunk még!) (L. még: AkH. 81.)

A kép forrása: www.babyplaymatsguide.com.

Hozzászólások betöltése...